Informacija o zaštiti podataka: snimanje videokonferencija


Odgovorna stranka za izvršenje komunikacije pored klasičnog telefoniranja stavlja na raspolaganje i digitalnu platformu za videokonferencije. Ta digitalna platforma za videokonferencije omogućuje snimanje poruka. Sami snimci služe samo dokumentaciji glasovanja, sednica gremija, dokumentaciji projekata ili i pripremi transkripta. Dole ćete naći dodatne informacije o toj obradi podataka.

Kontaktni podaci odgovarajuće odgovorne stranke za provođenje snimka Lista odgovornih stranaka (u daljnjem tekstu „odgovorna stranka“). Našeg ovlaštenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na adresi dsb@caimmo.com.

Odgovorna stranka prikuplja sledeće podatke o ličnosti putem snimanja videokonferencija: naziv datoteke (naziv i datum provođenja), naziv sednice, datum sednice, snimak (zvučni zapis i u danom slučaju, ukoliko je zakonski predviđeno, slikovni snima), „podeljeni dokumenti“.

Obrada podataka se vrši u svrhu dokumentacije glasovanja, sednica gremija kao i napretka projekta.

Obradu podataka o ličnosti u vezi sa gore navedenim podacima o ličnosti temeljimo na Vašoj suglasnosti koju u danom slučaju date pred svakog snimka. Naravno možete svoju suglasnost u svako vreme bez navoda razloga opozvati.

Snimci se načelno čuvaju za period od 180 dana, nakon čega se brišu. U pojedinačnim slučajevima može doći do dulje pohrane ako je snimka potrebna za istragu povreda prava, traženje, izvršavanje ili praćenje pravnih zahteva ili u svrhu zaštite ili osiguranja dokaza.

Sistem za videokonferencije i sistem za snimanje videokonferencija se odgovornoj stranci stavlja na raspolaganju od preduzeća CA Immo Deutschland GmbH.

Možete zatražiti obavest posebice o poreklu i o kategorijama od nas obrađenih podataka o Vama i o Vašem poslovnom slučaju, o trajanju pohrane, o primaocima kojima se Vaši podaci o ličnosti stavljaju ili su stavljeni na raspolaganje, o svrsi i o vrsti te obrade. Upućujemo Vas na to da se prema čl. 4. st. 6. Zakona o zaštiti podataka ne izdaje obavest ako bi to dovelo u opasnost poslovne ili trgovačke tajne odgovornih stranaka ili trećih lica.

Ukoliko obrađujemo podatke o Vašoj ličnosti koji su netačni ili nepotpuno, možete da zatražite ispravu ili popunjenje istih. Možete da tražite i brisanje nepravedno obrađenih podataka. Međutim, molimo da imate na umu da se to samo odnosi na netačne, nepotpune ili nepravedno obrađene podatke. Ako je nejasno da li su podaci o Vašoj ličnosti netačni ili nepotpuni ili obrađeni nepravedno, možete da zatražite ograničenje obrade svojih podataka do potpunog razjašnjenja tog pitanja. Molimo Vas da imate na umu da ta prava vrede dopunski, što znači da možete samo da tražite ispravak odn. popunjavanje Vaših podataka ili brisanje istih.

Čak i ako su podaci o Vašoj ličnosti tačni i potpuni i obrađeni od nas prema zakonu, možete se protiviti obradi tih podataka u posebnim pojedinačnim slučajevima uz obrazloženje.

Ukoliko imate pitanja ili želite da izvršite jedno od svojih prava, molimo da kontaktirate našeg ovlaštenika za zaštitu podataka na dsb@caimmo.com. Iako se trudimo na najbolji način za zaštitu i integritet Vaših podataka, različitosti u mišljenju o tome, kako se koristimo Vašim podacima, ne mogu da budu isključene. Ukoliko držite da se koristimo Vašim podacima na nedopušteni način, pored kontaktiranja našeg ovlaštenika za zaštitu podataka imate i mogućnost da predate žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.