Informacije o zaštitu podataka kod procesa apliciranja


Kompanija CA Immo kod koje aplicirate, (u daljem tekstu „CA Immo“ ili „mi“) obrađuje vaše lične podatke kao deo procesa aplikacije. Ovom izjavom o zaštiti podataka obaveštavamo vas o detaljima obrade ovih podataka.

Osim ako u ovim informacijama o zaštiti podataka nije drugačije navedeno, mi (ili naši obrađivači ugovora) prikupljamo vaše lične podatke direktno od vas i ne pribavljamo ih od strane trećih lica.

Mi smo svesni velike važnosti vaših podataka i zato ih generalno ne prenosimo trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Ako se u pojedinačnim slučajevima, vaši podaci prenesu u treću zemlju, o tome vas izričito obaveštavamo u okviru ovih informacija o zaštiti podataka i o tome kakve smo mere preduzeli kako bi vam garantovali potreban nivo zaštite vaših podataka. Mi ne koristimo vaše podatke za automatsko donošenje odluka, uključujući profilisanje.
 

1. Obim i svrha obrade podataka

CA Immo obrađuje vaše lične podatke kako bi se sproveo postupak apliciranja.

Ove podatke obrađuje CA Immo kao deo različitih procesa aplikacija:

 • Koristite CA Immo online portal za apliciranje koji je obezbedio Prescreen International GmbH (dostupno preko https://caimmo.jobbase.io/ ili preko integrisanog Prescreen vidžeta na veb-sajtu CA Immo);
 • Kontaktirate CA Immo na drugačiji način, na primer slanjem dokumenata za apliciranje e-poštom i/ili poštom;
 • CA Immo zapošljava personalnog regrutera i prima vaše podatke posredstvom ovog regrutera;
 • Učestvovaćete u CA Immo centru za procenu;
 • Direktno će vam se obratiti zaposleni CA Immo-a; ili
 • Bićete kod nas kao deo programa „myAbility Talent®“.

 

1.1 Osnovni podaci

Tokom procesa apliciranja mogu se dobiti sledeći podaci, da bi se obradila aplikacija za radno mesto koje tražite:

 • Osnovni podaci podnosioca zahteva (kao na primer ime, prezime, naslov, e-mejl adresa, telefonski broj, adresa, datum rođenja, državljanstvo)
 • Podaci o kvalifikacijama (propratno pismo, motivacijsko pismo, životopis, dosadašnje aktivnosti, profesionalne kvalifikacije i veštine, na primer u obliku spiskova projekata, sertifikata itd.)
 • Opšta pitanja o prijavi (na primer, željena zarada, otkazni rok itd.)
 • Dobrovoljne informacije, kao na primer, fotografija u aplikaciji, druge informacije koje ste dobrovoljno naveli ili učitali u aplikaciju
 • Dodatna pitanja u zavisnosti od odgovarajuće aplikacije (na primer, vozačka dozvola)
 • Komunikacija između vas i CA Immo kao i komentari i ocene, koje su o vama napisani tokom vašeg procesa aplikacije
 • Ako je potrebno, rezultate ispitivanja prilikom izvođenja studija slučajeva ili sličnih postupaka ispitivanja (na primer Excel ispitivanja)
 • dalji podaci / kategorija podataka, na primer, podaci o poslovima javno dostupnim, na primer, poslovni profil na socijalnim mrežama kao XING ili LinkedIn

Od vas se to ne zahteva, da CA Immo-u dostavite vaše lične podatke na raspolaganje. Ukoliko ne navedete tražene podatke, CA Immo možda neće moći da izvrši ili nastavi postupak apliciranja. 
 

1.2. Dodatne informacije u vezi sa aplikacijama e-poštom i/ili poštom

Ako se prijavite putem e-pošte i/ili poštom, dostupni dokumenti biće preuzeti na naš onlajn portal u digitalnoj formi. U tu svrhu, informacije iz tačke 1.1 biće obrađeni i po potrebi manuelno dopunjeni preko CA Immo, koje ćete nam u okviru procesa aplikacije dostaviti. Dobićete pristup ovom portalu za apliciranje, pomoću kojeg ćete moći da vidite vaše dokumente i detalje apliciranja.
 

1.3. Dodatni podaci prilikom apliciranja putem CA Immo portala podnosioca zahteva

Postoji mogućnost, vaši podaci sa XING profila da budu direktno preuzeti. Stoga se prikupljaju odgovarajući podaci sa XING profila za koje CA Immo pruža interfejs. Pravni osnov za ovo je naš legitimni interes za pružanje usluga koje ste izričito zatražili (član 6, stav 1 Opšte uredbe o zaštitu podataka (DSGVO)). Nikakvi podaci se neće automatski preneti ili preuzeti sa XING-a, ukoliko niste izričito zatražili putem navedenog linka.
 

1.4. Podaci integrisani preko personalnog regrutera

Za odabrana radna mesta koja treba popuniti, angažujemo regrutere da traže odgovarajuće kandidate. Personalni regruteri nam šalju odgovarajuće profile kandidata kao deo ovog zadatka. U daljem koraku, CA Immo sprovodi razgovore za posao sa odabranim kandidatima kako bi se izvršio konačni izbor. Personalni regruteri se pojavljuju u odabranim procesima pretraživanja kao odgovorni u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (DSGVO). U zavisnosti od procesa aplikacije, radimo sa različitim personalnim regruterima. Za više informacija o tome sa kojim regruterima radimo u vašem slučaju i za informacije o obradi vaših podataka od strane regrutera, obratite se direktno našem službeniku za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com).

Dostupni dokumenti se preuzimaju na naš onlajn portal za apliciranje. U tu svrhu, CA Immo obrađene podatke po potrebi obrađuje i dopunjava. Dobićete pristup ovom portalu za apliciranje, pomoću kojeg ćete moći da vidite vaše dokumente i detalje apliciranja.
 

1.5. Dodatne informacije u vezi sa direktnim kontaktom sa kandidatima

Ako vas proaktivno i direktno kontaktiramo i skrenemo vam pažnju na otvorene pozicije, podaci će se obraditi čim dobrovoljno dostavite CA Immo-u (na primer, životopis, motivaciona pisma itd.). Dostupni dokumenti se zatim preuzimaju na naš mrežni portal za apliciranje. U tu svrhu, dostupni podaci biće obrađeni i po potrebi manuelno dopunjeni preko CA Immo-a. Dobićete pristup ovom portalu za apliciranje, pomoću kojeg ćete moći da vidite vaše dokumente i detalje apliciranja.


1.6. Podaci kao deo programa „myAbility Talent®“ 

Kao deo programa „myAbility Talent®“ kandidatima sa posebnim potrebama pružamo priliku da završe dan praćenja posla „Job Shadowing Day“ i ako je potrebno, nakon toga da održe praksu kod nas. Vaše profile nam šalje „myAbility Social Enterprise GmbH“, koja je nezavisni kontrolor u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (DSGVO). Za više informacija o obradi vaših podataka preko „myAbility Social Enterprise GmbH“ obratite se direktno kod njih.
 

2. Pravni osnov

Podaci o vašoj aplikaciji obrađivaće se dok postupak apliciranja ne bude završen na osnovu predugovornog odnosa prema članu 6, stavu 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO).

Nakon završetka postupka apliciranja, podaci o apliciranju će se obrađivati (tačke 1.1 do 1.6) na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 6, stavom 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) za dokumentaciju u slučaju odbrane ili iznošenja pravnih zahteva.

Pravni osnov za vođenje evidencije podataka o vama kao podnosiocu zahteva kako bismo vas mogli obavestiti o bilo kojim drugim pozicijama, je vaša izričita saglasnost prema članu 6, stavu 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Vi možete ovu saglasnost da opozovete u bilo kom trenutku bez navođenja razloga, zahtevom za brisenje vaših podataka putem našeg portala za apliciranje ili kontaktom preko e-mejla na dsb@caimmo.com.
 

3. Trajanje skladištenja

Vaši podaci o vašoj aplikaciji čuvaće se tokom procesa aplikacije. Nakon završetka procesa apliciranja, vaši podaci biće čuvani 6 meseci i nakon toga izbrisani, osim ako niste pristali da se vaši podaci čuvaju u evidenciji.

Ako izričito želite da dostavljeni dokumenti budu čuvani radi evidencije, podaci će biti čuvani narednih godinu dana nakon što date pristanak. Mi ćemo vam ponuditi da produži evidencija vođenja vaših podataka najmanje dve nedelje pre isteka ovog roka. Pored toga, vaši podaci se i dalje mogu čuvati u pojedinačnim slučajevima ako je to neophodno za potvrđivanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva.
 

4. Interni primaoci

Zbog strukture kadrovksog odeljenja uspostavljenog u CA Immo-u, vaši podaci biće obrađeni od strane CA Immobilien Anlagen AG kao i od strane CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) od obrađivača kompanije koja oglašava upražnjeno mesto.

U zavisnosti od postupka aplikacije, sledeći podaci se takođe mogu obrađivati u okviru CA Immo Group (na primer, zbog potencijalnih izveštavanja među kompanijama o odgovarajućem položaju). Ovde ćete naći navedene kompanije iz grupe CA Immo Group. Detaljne informacije možete potražiti na dsb@caimmo.com.
 

5. Eksterni primaoci

Naš onlajn portal za prijavljivanje je omogućen preko Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Beč, Austrija (Prescreen). Prescreen obrađuje podatke u naše ime i prema tome deluje kao ugovorni obrađivač. Prescreen koristi sledeće dodatne obrađivače:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Guncenhausen, Nemačka (Domaćin rešenja za e-regrutovanje)
 • JoinVision E-Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Beč, Austrija (CV-Parsing-Softver)
 • Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Nemačka (Softver za onlajn procenu)


6. Vaša prava

Kao subjekt podataka imate sledeća prava u pogledu obrade vaših ličnih podataka:

6.1. Pravo na povlačenje pristanka

Sve dok vaše podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo, da povučete pristanak u bilo kom trenutku. Do momenta kada primimo vaš opoziv, ubuduće više nećemo obrađivati ove podatke. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade sprovedene do trenutka vašeg opoziva.
 

6.2. Pravo na informaciju

Možete zatražiti informacije o podacima koji se obrađuju o vama, posebno o poreklu i kategorije obrađenih podataka, o periodu čuvanja, o primaocima, primaocima kojima su vaši lični podaci otkriveni ili biće otkriveni, u svrhu ili vrstu obrade. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju ličnih podataka koje obrađujemo o vama.

Mi bismo želeli da istaknemo, da se u skladu sa članom 4, stavom 6 Zakona o zaštitu podataka (DSG) za 2018 godinu, ne smeju se davati informacije ako ovo ugrožava poslovne ili radne tajne odgovornih osoba ili trećih lica.
 

6.3. Pravo na ispravke

Ako obrađujemo podatke o vama, koji su netačni ili nepotpuni, možete zatražiti njihovo ispravljanje ili popunjavanje – takođe putem dodatne izjave.
 

6.4. Pravo na brisanje

Vi imate pravo, od nas tražiti, da izbrišemo lične podatke koji se odnose na vas. Mi ćemo rado izbrisati vaše podatke ako je to zakonski određeno (član 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO)).

Želeli bismo da istaknemo da izričito ne postoji pravo na brisanje, kada treba da obradimo podatke, da bi ispunili zakonsku obavezu ili da bude u mogućnosti da zatraži, izvrši ili odbrani pravne zahteve.
 

6.5. Pravo na ograničenje obrade

Nepoznato je, dali su vaši podaci koji se obrađuju netačni, nepotpuni ili obrađeni, tako da možete zatražiti, da ograničimo upotrebu vaših ličnih podataka.
 

6.6. Pravo na prigovor

Čak i ako su vaši lični podaci tačni i potpuni i na zakonit način obrađeni sa naše strane, možete se protiviti obradi ovih podataka u posebnim, opravdanim pojedinačnim slučajevima. Takođe možete uložiti prigovor ako od nas hoćete da se povučete od direktnog reklamiranja poštom i ako više ne želite da ih primate u budućnosti.
 

6.7. Pravo na prenesivost podataka

Kada obrađujemo vaše lične podatke, koje ste nam pružili, možete zahtevati pod određenim okolnostima, da vam se ovi podaci prenose u mašinski čitljivom formatu. Takođe možete da nam naložite da ove podatke direktno prenesemo trećoj strani koju ste odabrali, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.
 

6.8. Pravo na žalbu

Čak i ako se trudimo na najbolji mogući način da pružimo zaštitu i integritet vaših podataka, ne mogu se isključiti neslaganja oko načina na koji koristimo vaše podatke. Ukoliko ste na mišljenju, da je obrada vaših podataka u suprotnosti sa Opštom uredbom za zaštitu podataka (DSGVO), osim kontakta sa našim timom za koordinaciju zaštite podataka, da uložite žalbu austrijskim organima za zaštitu podataka.


7. Kontakt

U vezi sa svim vašim problemima u vezi sa zaštitom podataka, posebno za potvrđivanje svojih prava, kontaktirajte nas pismeno (poštom ili e-mejlom) na

 • Kompanija CA Immo, kod kojih ste se prijavili ili direktno 
 • našim službenicima za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com).