Prenos podataka


Unutar CA Immo grupe, prosleđivanje u granicama EU: 
Sve ćerke preduzeća/učesnici CA Immo grupe u granicama EU

Unutar CA Immo grupe, prosleđivanje na osnovu odluke o prikladnosti (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, ogranak u Bazelu

Unutar CA Immo grupe, prosleđivanje na osnovu standardnih ugovornih klauzula:
Sve ćerke preduzeća/učesnici CA Immo grupe izvan granica EU (t.j. RS)

Eksterna prosleđivanja unutar EU: 

 • banka
 • organi vlasti, kao npr: inspekcija rada, uprava opštine, okruga i republike, ministarstvo finansija, policija/javno tužilaštvo, registar preduzeća, katastar, Austrijska revizorska agencija, građevinski organi, finansijski organi itd.
 • procenjivač
 • centralni menadžment
 • štamparija / Producer
 • pozvani gosti
 • eMail Marketing Software Provider
 • eksterna agencija
 • strani investitori kao preduzeća za Leasing ili Contracting i novi poverioci, ukoliko je isporuka ili usluga finansirana na taj način
 • sudovi
 • agencije za naplatu duga bez prenosa potraživanja
 • pružaoci IT usluga
 • Joint-Venture partneri i udruženja vlasnika stanova (ukoliko ih ima)
 • novinari, investitori, privatni akcionari, analitičari
 • kupci / prodavci (primaoci usluga)
 • menadžer komercijalne imovine
 • osobe za kontakt u investicionim preduzećima svih vrsta, privatni investitori kao i sva druga lica koja ispolje želju za dobijanjem investicionih informacija ili izveštaja o poslovanju
 • kooperacioni partneri (za koordinaciju liste delilaca)
 • klijenti (primaoci usluga)
 • kurirske službe
 • agenti za nekretnine
 • primaoci biltena
 • korisnici naloga društvenih mreža
 • novinske agencije
 • novinari
 • pravni zastupnici i notari
 • nosioci socijalnog osiguranja
 • statistička agencija za izradu zakonom propisanih (službenih) statistika
 • tehnički menadžer imovine i upravljanje objektima
 • učesnici video konferencija
 • osiguravajuće kuće
 • ugovorni i poslovni partneri koji učestvuju ili treba da učestvuju u isporuci ili usluzi (npr. tehničari radi izrade procene o kontaminiranosti, arhitekte, prostorni akustičari, preduzeća za nadgledanje građevine, IT savetnici za HW/SW, agenti osiguranja, strateški savetnici, planeri preseljenja, prostorni planeri, inženjeri za testiranja, specijalni inženjeri za planiranje, saobraćajni planeri, stručnjaci za procenu tla, geometri, tehnički konsultanti u području energije i upravljanja zgradom)
 • internet provajderi
 • revizori i poreski savetnici
 • ostala (pravna) lica zadužena za proveru propisa o pranju novca (osiguranja itd.)
 • eksterne računovođe
 • ostali primaoci štampe (npr. interesenti, investitori, poslovni partneri, posetioci sajmova, potencijalni saradnici)
 • reklamne agencije
 • posetioci internet stranice preduzeća, objekta ili projekta CA Immo grupe
 • akcionari CA Immo
 • pružaoci usluga obezbeđenja i video nadzora

Eksterna prosleđivanja na osnovu odluke o prikladnosti (CH):

 • banka
 • organi vlasti, kao npr: inspekcija rada, uprava opštine, okruga i republike, ministarstvo finansija, policija/javno tužilaštvo, registar preduzeća, katastar, Austrijska revizorska agencija, građevinski organi, finansijski organi itd.
 • štamparija / Producer
 • pozvani gosti
 • eMail Marketing Software Provider
 • eksterna agencija
 • strani investitori kao preduzeća za Leasing ili Contracting i novi poverioci, ukoliko je isporuka ili usluga finansirana na taj način
 • sudovi
 • pružaoci IT usluga
 • Joint-Venture partneri i udruženja vlasnika stanova (ukoliko ih ima)
 • osobe za kontakt u investicionim preduzećima svih vrsta, privatni investitori kao i sva druga lica koja ispolje želju za dobijanjem investicionih informacija ili izveštaja o poslovanju
 • kooperacioni partneri (za koordinaciju liste delilaca)
 • kurirske službe
 • novinari
 • pravni zastupnici i notari
 • statistička agencija za izradu zakonom propisanih (službenih) statistika
 • učesnici video konferencija
 • osiguravajuće kuće
 • ugovorni i poslovni partneri koji učestvuju ili treba da učestvuju u isporuci ili usluzi (npr. tehničari radi izrade procene o kontaminiranosti, arhitekte, prostorni akustičari, preduzeća za nadgledanje građevine, IT savetnici za HW/SW, agenti osiguranja, strateški savetnici, planeri preseljenja, prostorni planeri, inženjeri za testiranja, specijalni inženjeri za planiranje, saobraćajni planeri, stručnjaci za procenu tla, geometri, tehnički konsultanti u području energije i upravljanja zgradom)
 • internet provajderi
 • revizori i poreski savetnici
 • ostala (pravna) lica zadužena za proveru propisa o pranju novca (osiguranja itd.)
 • ostali primaoci štampe (npr. interesenti, investitori, poslovni partneri, posetioci sajmova, potencijalni saradnici)
 • reklamne agencije
 • posetioci internet stranice preduzeća, objekta ili projekta CA Immo grupe
 • akcionari CA Immo

Eksterno prosleđivanje na osnovu standardnih ugovornih klauzula:
Hogan Assessment Systems, Inc. (procena kandidata, u odabranim slučajevima)