Zum Inhalt springen

Datentransfer | CA Immo


DE

Innerhalb der CA Immo Gruppe, Weiterleitungen innerhalb EU: 
Alle Tochterunternehmen/Beteiligungen der CA Immo Gruppe innerhalb der EU

Innerhalb der CA Immo Gruppe, Weiterleitungen auf Basis einer Angemessenheitsentscheidung (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Basel

Innerhalb der CA Immo Gruppe, Weiterleitungen auf Basis von Standardvertragsklauseln:
Alle Tochterunternehmen/Beteiligungen der CA Immo Gruppe außerhalb der EU (d.s. RS, RU)

Externe Weiterleitungen innerhalb EU: 

 • Bank 
 • Baustellenlogistiker/Generalunternehmer (je nach Strukturierung der Bauabwicklung) 
 • Behörden, wie etwa: Arbeitsinspektorat, Gemeinde-, Bezirksverwaltungs- und Bundesbehörden, Finanzamt, Polizei/Staatsanwaltschaft, Firmenbuch/Grundbuch, OePR, Baubehörden, Finanzbehörden etc. 
 • Besucher der CA Immo Website 
 • Besucher der jeweiligen Baustellen-Webseite (nur stündliche Standbilder bzw. Zeitrafferfilm daraus) 
 • Bewerter 
 • Center Management
 • Druckerei/Producer 
 • eingeladene Gäste 
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externe Agentur 
 • Fremdfinanzierer wie Leasing- oder Contractingunternehmen und Zessionare, sofern die Lieferung oder Leistung auf diese Weise fremdfinanziert ist 
 • Gerichte 
 • Inkassounternehmen ohne Forderungsübertrag 
 • IT Dienstleister 
 • IT/Video-Security-Provider
 • Joint-Venture Partner & WEG Gemeinschaften (falls vorhanden) 
 • Journalisten, Investoren, Privataktionäre, Analysten 
 • Käufer/Verkäufer (Empfänger von Leistungen) 
 • kaufmännischer Hausverwalter 
 • Kontaktpersonen bei Investmentunternehmen jedweder Art, natürliche Investoren, sowie jedwede andere Person, die den Wunsch äußert, Investoreninformationen oder Geschäftsberichte zu erhalten 
 • Kooperationspartner (zur Abstimmung der Verteilerliste) 
 • Kunden (Empfänger von Leistungen) 
 • Kurierdienste 
 • Markt- und Meinungsforschungsinstitute
 • Makler 
 • Mieter
 • Nachbarn 
 • Newsletterempfänger 
 • Nutzer der Social Media Accounts 
 • Objekt-/Gebäudeverwaltung (für Karten)  
 • Presseagentur 
 • Pressejournalisten 
 • Rechtsvertreter & Notare 
 • Sicherheitsdienst (für Karten)
 • Sozialversicherungsträger 
 • statistisches Amt für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen (amtlichen) Statistiken 
 • technischer Hausverwalter & Facility Management 
 • Teilnehmer an Videokonferenzen
 • Übersetzer 
 • Versicherungsanstalten 
 • Vertrags- oder Geschäftspartner, die an der Lieferung oder Leistung mitwirken bzw. mitwirken sollen (z. B. Techniker wegen Erstellung Altlastengutachten, Architekten, Raumakustiker, Construction Monitoring Unternehmen, IT Berater für HW/SW, Versicherungsmakler, Strategieberater, Umzugs-/Raumplaner, Prüfingenieure, Fachplanungsingenieure, Verkehrsplaner, Bodengutachter, Vermesser, technische Consultants im Bereich Energie und Gebäudemanagement ) 
 • Website-Provider 
 • Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
 • Benutzer im gleichen Gebäude wie Benutzer, Anwendungsportfolio-Manager, Gebäudemanager, Dienstleister, Admin von Spaceflow (falls die Spaceflow-App im Gebäude in Verwendung ist)
 • Buchhaltungsgesellschaften
 • Sonstige zur Überprüfung der Geldwäschebestimmungen verpflichtete (Juristische) Personen (Versicherungen etc.)

Externe Weiterleitungen auf Basis einer Angemessenheitsentscheidung (CH):

 • Bank
 • Behörden, wie etwa: Arbeitsinspektorat, Gemeinde-,Bezirksverwaltungs- und Bundesbehörden, Finanzamt, Polizei/Staatsanwaltschaft, Firmenbuch/Grundbuch, OePR, Baubehörden, Finanzbehörden etc.
 • Besucher der CA Immo Website
 • Druckerei / Producer
 • Eingeladene Gäste
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externe Agentur
 • Fremdfinanzierer wie Leasing- oder Contractingunternehmen und Zessionare, sofern die Lieferung oder Leistung auf diese Weise fremdfinanziert ist
 • Gerichte
 • IT Dienstleister
 • Joint-Venture Partner & WEG Gemeinschaften (falls vorhanden)
 • Kontaktpersonen bei Investmentunternehmen jedweder Art, natürliche Investoren, sowie jedwede andere Person, die den Wunsch äußert, Investoreninformationen oder Geschäftsberichte zu erhalten
 • Kooperationspartner (zur Abstimmung der Verteilerliste)
 • Kurierdienste
 • Pressejournalisten
 • Rechtsvertreter & Notare
 • statistisches Amt für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen (amtlichen) Statistiken
 • Teilnehmer an Videokonferenzen
 • Vertrags- oder Geschäftspartner, die an der Lieferung oder Leistung mitwirken bzw. mitwirken sollen (z. B. Techniker wegen Erstellung Altlastengutachten, Architekten, Raumakustiker, Construction Monitoring Unternehmen, IT Berater für HW/SW, Versicherungsmakler, Strategieberater, Umzugs-/Raumplaner, Prüfingenieure, Fachplanungsingenieure, Verkehrsplaner, Bodengutachter, Vermesser, technische Consultants im Bereich Energie und Gebäudemanagement )
 • Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
 • Sonstige zur Überprüfung der Geldwäschebestimmungen verpflichtete (Juristische) Personen (Versicherungen etc.)

Externe Weiterleitungen auf Basis von Privacy Shields/USA:
Google LLC 

Externe Weiterleitungen auf Basis von Standardvertragsklauseln:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Bewerberassessment, in ausgewählten Fällen)

PL

Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia wewnątrz UE:
Wszystkie firmy siostrzane/udziały grupy CA Immo wewnątrz UE

Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia na podstawie decyzji o prawidłowości (CH):
Spółka 0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt nad enem, filia Basel

Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia na podstawie standardowych klauzul umownych:
Wszystkie firmy siostrzane/udziały grupy CA Immo poza UE (RS, RU)

Zewnętrzne przenoszenia wewnątrz UE:

 • Bank 
 • Logistycy budowlani/ogólny wykonawca (w zależności od stopnia złożoności procesu budowlanego)
 • Organy jak np.: Inspektorat pracy, władze gminne, administracji okręgowej i federalne, urząd finansowy, policja/prokuratura, rejestr handlowy/księga wieczysta, OePR/AFREP, organy budowlane, organy finansowe itp.
 • Odwiedzjący stronę internetową CA Immo 
 • Odwiedzjący odpowiednią stronę internetową placu budowy (tylko godzinne zdjęcia lub film poklatkowy)
 • Oceniający 
 • Drukarnia / Producent 
 • Zaproszeni goście
 • Dostawca oprogramowania do mailingu marketingowego
 • Agencja zewnętrzna 
 • Zewnętrzny podmiot finansujący jak firma leasingowa lub wykonawcza i nabywcy, o ile dostawa lub usługa jest w ten sposób finansowana zewnętrznie 
 • Sądy 
 • Agencje windykacyjne bez przenoszenia wierzytelności 
 • Dostawcy usług internetowych 
 • Dostawcy usług internetowych/usług wideomonitoringu
 • Partnerzy spółek Joint Venture i Wspólnoty mieszkaniowe (jeśli istnieją) 
 • Dziennikarze, inwestorzy, prywatni akcjonariusze, analitycy 
 • Kupujący / sprzedawcy (usługobiorcy) 
 • Zarządca nieruchomości komercyjnych
 • Osoby upoważnione do kontaktu w przedsiębiorstwach inwestycyjnych dowolnego rodzaju, inwestorzy będący osobami fizycznymi, a także każda inna osoba wyrażająca chęć otrzymywania informacji inwestorskich lub sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa 
 • Kooperanci (do koordynacji listy mailingowej) 
 • Klienci (usługobiorcy) 
 • Usługi kurierskie 
 • Maklerzy 
 • Ośrodki badania rynku i opinii publicznej 
 • Sąsiedzi 
 • Subskrybenci newsletterów 
 • Użytkownicy kont mediów społecznościowych 
 • Administracja obiektów/budynków (dla map) 
 • Agencja prasowa 
 • Dziennikarze prasowi 
 • Przedstawiciele prawa i notariusze 
 • Podmioty świadczące usługi w ramach ubezpieczeń społecznych 
 • Urząd statystyczny do sporządzania prawnie wymaganych (urzędowych) statystyk 
 • Opiekun techniczny i utrzymanie nieruchomości
 • Uczestnicy wideokonferencji
 • Tłumacze 
 • Zakłady ubezpieczeń 
 • Kontrahenci lub partnerzy biznesowi, którzy mają wnieść wkład lub przyczynić się do dostawy lub usługi (np. technicy do sporządzania raportów dotyczących trwałego skażenia gruntu, architekci, akustycy wnętrz, firmy monitorujące budowę, konsultanci IT ds. sprzętu i oprogramowania, brokerzy ubezpieczeniowi, konsultanci ds. strategii, planiści relokacyjni/przestrzenni, inżynierowie kontroli, wyspecjalizowani projektanci, planiści ruchu, eksperci ds. geotechnicznych, geodeci, doradcy techniczni w dziedzinie zarządzania energią i budynkami) 
 • Dostawca witryny
 • Biegli rewidenci i doradcy podatkowi
 • Spółki księgowe
 • Inne osoby (prawne) zobowiązane do sprawdzenia regulacji dotyczących prania pieniędzy (ubezpieczenia itp.)

Zewnętrzne przenoszenia na podstawie decyzji o prawidłowości (CH):

 • Bank
 • Organy jak np.: Inspektorat pracy, władze gminne, administracji okręgowej i federalne, urząd finansowy, policja/prokuratura, rejestr handlowy/księga wieczysta, OePR/AFREP, organy budowlane, organy finansowe itp.
 • Odwiedzjący stronę internetową CA Immo
 • Drukarnia / Producent
 • Zaproszeni goście
 • Dostawca oprogramowania do mailingu marketingowego
 • Agencja zewnętrzna
 • Zewnętrzny podmiot finansujący jak firma leasingowa lub wykonawcza i nabywcy, o ile dostawa lub usługa jest w ten sposób finansowana zewnętrznie
 • Sądy
 • Dostawcy usług internetowych
 • Partnerzy spółek Joint Venture i Wspólnoty mieszkaniowe (jeśli istnieją)
 • Osoby upoważnione do kontaktu w przedsiębiorstwach inwestycyjnych dowolnego rodzaju, inwestorzy będący osobami fizycznymi, a także każda inna osoba wyrażająca chęć otrzymywania informacji inwestorskich lub sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa
 • Kooperanci (do koordynacji listy mailingowej)
 • Usługi kurierskie
 • Dziennikarze prasowi
 • Przedstawiciele prawa i notariusze
 • Urząd statystyczny do sporządzania prawnie wymaganych (urzędowych) statystyk
 • Uczestnicy wideokonferencji
 • Kontrahenci lub partnerzy biznesowi, którzy mają wnieść wkład lub przyczynić się do dostawy lub usługi (np. technicy do sporządzania raportów dotyczących trwałego skażenia gruntu, architekci, akustycy wnętrz, firmy monitorujące budowę, konsultanci IT ds. sprzętu i oprogramowania, brokerzy ubezpieczeniowi, konsultanci ds. strategii, planiści relokacyjni/przestrzenni, inżynierowie kontroli, wyspecjalizowani projektanci, planiści ruchu, eksperci ds. geotechnicznych, geodeci, doradcy techniczni w dziedzinie zarządzania energią i budynkami)
 • Biegli rewidenci i doradcy podatkowi
 • Inne osoby (prawne) zobowiązane do sprawdzenia regulacji dotyczących prania pieniędzy (ubezpieczenia itp.)

Zewnętrzne przenoszenia na podstawie Privacy Shields/USA:
Google LLC

Zewnętrzne przenoszenia na podstawie standardowych klauzul umownych:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Ocena kandydatów do pracy w wybranych przypadkach)

CZ

V rámci skupiny CA Immo, přesměrování v rámci EU:
Všechny dceřiné společnosti/podíly CA Immo v rámci EU

V rámci skupiny CA Immo, přesměrování na bázi rozhodnutí o přiměřenosti (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, pobočka Basel

V rámci skupiny CA Immo, přesměrování na bázi standardních smluvních doložek:
Všechny dceřiné společnosti/podíly CA Immo mimo EU (t. j. RS, RU)

Externí přesměrování v rámci EU:

 • Banka
 • Logistici staveniště / generální dodavatel (v závislosti na složitosti stavebního procesu)
 • Úřady, jako např.: inspektorát práce, obecní úřady, obvodní správní úřady a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodnírejstřík/pozemková kniha, OePR/AFREP, stavební úřady, finanční úřady atp.
 • Návštěvníci internetových stránek CA Immo 
 • Návštěvníci příslušných stavebních webových stránek (jen statické snímky, resp. z nich vytvořený časosběrný film) 
 • Hodnotitelé 
 • Tiskárna / výrobci 
 • Pozvaní hosté 
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externí agentura 
 • Cizí investor jako např. leasingový nebo smluvní podnik a cesionáři, pokud budou dodávka nebo plnění tímto způsobem externě financovány
 • Soudy 
 • Inkasní podniky bez převodu pohledávek 
 • Poskytovatelé IT služeb 
 • IT/ Video-Security-Provider
 • Joint-Venture Partner & společenství vlastníků jednotek (pokud k dispozici) 
 • Novináři, investoři, soukromí akcionáři, analytici 
 • Kupci / prodejci (příjemci plnění) 
 • Obchodní správci domu 
 • Kontaktní osoby v případě investičních podniků jakéhokoliv druhu, fyzické osoby jako např. investoři, i každá jiná osoba, která si bude přát dostávat investorské informace nebo výroční zprávu 
 • Kooperační partneři (pro odsouhlasení rozdělovníku) 
 • Zákazníci (příjemci plnění) 
 • Kurýrní služby 
 • Makléři 
 • Instituce provádějící průzkum trhu a názorů 
 • Sousedé 
 • Příjemci zpravodajů 
 • Uživatelé účtů na sociálních médiích 
 • Správa objektů / staveb (pro karty) 
 • Tiskové agentury 
 • Tiskoví novináři 
 • Právní zástupci & notáři 
 • Subjekty sociálního zabezpečení 
 • Statistický úřad pro tvorbu zákonem předepsaných (úředních) statistik 
 • Technický správce domu & Facility Management 
 • Účastníci videokonferencí
 • Překladatelé 
 • Pojišťovací instituce 
 • Smluvní nebo obchodní partneři, kteří spolupracují, resp. mají spolupracovat při dodávkách nebo poskytování plnění (např. technici pro vytvoření posudku o starých ekologických zátěžích, architekti, mistři prostorové akustiky, podniky monitorující konstrukce, IT poradci pro HW/SW, pojišťovací makléři, poradci pro tvorbu strategií, plánovači stěhování/prostor, kontrolní inženýři, inženýři pro odborné plánování, plánovači dopravy, odborní znalci půdy, měřiči, techničtí poradci v oblasti energie a managementu budov) 
 • Provozovatel webových stránek
 • Ekonomičtí auditoři & daňoví poradci
 • Uživatelé se připojili ve stejné budově jako uživatel, správce portfolia aplikací, manažeři objektu, poskytovatelé služeb, administrátoři Spaceflow (v případě, že  aplikace Spaceflow se v budově používá)
 • Účetní společnosti
 • Ostatní (právnické) osoby (pojišťovny apod.) povinné provádět kontrolu ustanovení ohledně praní špinavých peněz

Externí přesměrování na bázi rozhodnutí o přiměřenosti (CH):

 • Banka
 • Úřady, jako např.: inspektorát práce, obecní úřady, obvodní správní úřady a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodnírejstřík/pozemková kniha, OePR/AFREP, stavební úřady, finanční úřady atp.
 • Návštěvníci internetových stránek CA Immo
 • Tiskárna / výrobci
 • Pozvaní hosté
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externí agentura
 • Cizí investor jako např. leasingový nebo smluvní podnik a cesionáři, pokud budou dodávka nebo plnění tímto způsobem externě financovány
 • Soudy
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Joint-Venture Partner & společenství vlastníků jednotek (pokud k dispozici)
 • Kontaktní osoby v případě investičních podniků jakéhokoliv druhu, fyzické osoby jako např. investoři, i každá jiná osoba, která si bude přát dostávat investorské informace nebo výroční zprávu
 • Kooperační partneři (pro odsouhlasení rozdělovníku)
 • Kurýrní služby
 • Tiskoví novináři
 • Právní zástupci & notáři
 • Statistický úřad pro tvorbu zákonem předepsaných (úředních) statistik
 • Účastníci videokonferencí
 • Smluvní nebo obchodní partneři, kteří spolupracují, resp. mají spolupracovat při dodávkách nebo poskytování plnění (např. technici pro vytvoření posudku o starých ekologických zátěžích, architekti, mistři prostorové akustiky, podniky monitorující konstrukce, IT poradci pro HW/SW, pojišťovací makléři, poradci pro tvorbu strategií, plánovači stěhování/prostor, kontrolní inženýři, inženýři pro odborné plánování, plánovači dopravy, odborní znalci půdy, měřiči, techničtí poradci v oblasti energie a managementu budov)
 • Ekonomičtí auditoři & daňoví poradci
 • Ostatní (právnické) osoby (pojišťovny apod.) povinné provádět kontrolu ustanovení ohledně praní špinavých peněz

Externí přesměrování na bázi Privacy Shields/USA:
Google LLC

Externí přesměrování na bázi standardních smluvních doložek:
Hogan Assessment Systems, Inc. (hodnocení uchazečů o zaměstnání v jednotlivých případech)

RO

La nivelul grupului CA Immo, redirecţionări în cadrul UE: 
Toate filialele/participaţiile grupului CA Immo în cadrul UE

La nivelul grupului CA Immo, redirecţionări în baza unei decizii cu privire la caracterul adecvat (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, sucursala Basel

La nivelul grupului CA Immo, redirecţionări în baza clauzelor contractuale standard:

Toate filialele/participaţiile grupului CA Immo în afara UE (reprezentând RS, RU)

Redirecţionări externe în cadrul UE:

 • Bancă
 • Analisti/antreprenor general (în funcție de complexitatea procesului de construcție)
 • Autorităţi, de exemplu: Inspectoratul de muncă, autorităţi administrative comunale, districtuale şi federale, administraţia financiară, poliţie/parchet, registrul firmelor/cartea funciară, OePR/AFREP, autorităţi din domeniul construcţiilor, autorităţi fiscale etc. 
 • Vizitatori ai paginii de internet CA Immo 
 • Vizitatori ai paginii de internet a şantierelor respective (numai imagini fixe orare, respectiv filmul asociat intervalului de timp aferent) 
 • Evaluator
 • Tipografie / producător 
 • Oaspeţi invitaţi 
 • e-mail Marketing Software Provider
 • Agenţie externă 
 • Finanţator extern, de exemplu firmă de leasing sau de contractare şi cesionari, în măsura în care livrarea sau serviciul este finanţat în această modalitate 
 • Instanţe
 • Firme de recuperări creanţe fără cesiune de creanţe 
 • Furnizori de servicii IT 
 • Furnizori de servicii IT/ Video-Security
 • Parteneri Joint-Venture & asociaţii de proprietari de imobile (în măsura în care există) 
 • Jurnalişti, investitori, acţionari persoane fizice, analişti 
 • Cumpărători/ vânzători (beneficiari de servicii) 
 • administrator comercial de imobil 
 • Persoane de contact la societăţile de investiţii de orice natură, investitori persoane fizice, precum şi orice altă persoană care îşi exprimă dorinţa de a recepţiona informaţii pentru investitori sau rapoarte comerciale 
 • Parteneri de cooperare (pentru coordonarea listelor de destinatari) 
 • Clienţi (beneficiari de servicii) 
 • Servicii de curierat 
 • Agenţi imobiliari 
 • Instituţii de studii de piaţă şi sondare a opiniei publice 
 • Vecini 
 • Destinatari de newsletter 
 • Utilizatori de Social Media Accounts 
 • Administrarea obiectivelor /clădirilor (pentru carduri) 
 • Agenţie de presă 
 • Jurnalişti de presă 
 • Reprezentanţi legali & notari 
 • Instituţii de asigurări sociale 
 • Institutul de statistică pentru redactarea statisticilor prevăzute prin lege (oficiale) 
 • Administrator tehnic al clădirii & Facility Management 
 • Participanți la conferințe video
 • Traducător 
 • Instituţii de asigurări 
 • Parteneri contractuali sau comerciali care sunt implicaţi în efectuarea livrării sau a serviciului, respectiv care trebuie să fie implicaţi în acest sens (de exemplu tehnicieni în asociere cu elaborarea expertizelor cu privire la contaminările vechi, arhitecţi, acusticieni specializaţi în domeniul spaţiilor, întreprinderi de monitorizare în domeniul construcţiilor, consultanţi IT pentru hardware/software, agenţi de asigurări, consultanţi în domeniul strategiei, responsabili pentru planificarea mutărilor/spaţiilor, ingineri verificatori, ingineri proiectanţi specializaţi, proiectanţi în domeniul traficului, responsabili pentru întocmirea expertizelor de sol, responsabil pentru efectuarea de măsurători, consultanţi tehnici în sectorul energiei şi al administrării clădirilor) 
 • Furnizori de pagini de internet 
 • Auditori & consultanţi fiscali
 • Societăţi de gestiune contabilă
 • Alte persoane (juridice) (societăţi de asigurare etc.) obligate să efectueze verificări cu privire la normele aplicabile în domeniul spălării de bani

Redirecţionări externe în baza unei decizii cu privire la caracterul adecvat (CH):

 • Bancă
 • Autorităţi, de exemplu: Inspectoratul de muncă, autorităţi administrative comunale, districtuale şi federale, administraţia financiară, poliţie/parchet, registrul firmelor/cartea funciară, OePR/AFREP, autorităţi din domeniul construcţiilor, autorităţi fiscale etc.
 • Vizitatori ai paginii de internet CA Immo
 • Tipografie / producător
 • Oaspeţi invitaţi
 • e-mail Marketing Software Provider
 • Agenţie externă
 • Finanţator extern, de exemplu firmă de leasing sau de contractare şi cesionari, în măsura în care livrarea sau serviciul este finanţat în această modalitate
 • Instanţe
 • Furnizori de servicii IT
 • Parteneri Joint-Venture & asociaţii de proprietari de imobile (în măsura în care există)
 • Persoane de contact la societăţile de investiţii de orice natură, investitori persoane fizice, precum şi orice altă persoană care îşi exprimă dorinţa de a recepţiona informaţii pentru investitori sau rapoarte comerciale
 • Parteneri de cooperare (pentru coordonarea listelor de destinatari)
 • Servicii de curierat
 • Jurnalişti de presă
 • Reprezentanţi legali & notari
 • Institutul de statistică pentru redactarea statisticilor prevăzute prin lege (oficiale)
 • Participanți la conferințe video
 • Parteneri contractuali sau comerciali care sunt implicaţi în efectuarea livrării sau a serviciului, respectiv care trebuie să fie implicaţi în acest sens (de exemplu tehnicieni în asociere cu elaborarea expertizelor cu privire la contaminările vechi, arhitecţi, acusticieni specializaţi în domeniul spaţiilor, întreprinderi de monitorizare în domeniul construcţiilor, consultanţi IT pentru hardware/software, agenţi de asigurări, consultanţi în domeniul strategiei, responsabili pentru planificarea mutărilor/spaţiilor, ingineri verificatori, ingineri proiectanţi specializaţi, proiectanţi în domeniul traficului, responsabili pentru întocmirea expertizelor de sol, responsabil pentru efectuarea de măsurători, consultanţi tehnici în sectorul energiei şi al administrării clădirilor)
 • Auditori & consultanţi fiscali
 • Alte persoane (juridice) (societăţi de asigurare etc.) obligate să efectueze verificări cu privire la normele aplicabile în domeniul spălării de bani

Redirecţionări externe în baza Privacy Shields/USA:
Google LLC

Redirecţionări externe în baza clauzelor contractuale standard:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Evaluarea candidatului, dupa selectie)

HU

A CA Immo Csoporton belül, továbbirányítás az EU-n belül:
A CA Immo Csoport összes leányvállalata/részesedése az EU-n belül

A CA Immo Csoporton belül, továbbirányítás egy megfelelőségi határozat alapján (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, Kirendeltség: Basel

A CA Immo Csoporton belül, továbbirányítás egy szabvány szerződési záradék alapján:
A CA Immo Csoport összes leányvállalata/részesedése az EU-n kívül (d.s. RS, RU)

Külső továbbirányítás az EU-n belül:

 • Bank
 • Helyszíni logisztikusok / általános vállalkozó (az építési folyamat összetettségétől függően)
 • Hivatalok, mint: munkaellenőrzés, önkormányzat-, kerületi adminisztrációs és szövetségi hivatalok, adóhivatal, rendőrség/ügyészség, cégjegyzék/ingatlannyilvántartás, OePR/AFREP, építési hivatalok, pénzügyi hivatalok stb.
 • A CA Immo weboldal látogatói
 • A mindenkori építkezés weboldalának látogatói (csak óránkénti állókép, ill. ebből készült gyorsított film)
 • Értékelő
 • Nyomda / Gyártó
 • Meghívott vendégek
 • eMail Marketing Software Provider
 • Külső ügynökség
 • Külső finanszírozó, mint leasing vagy contracting vállalkozások és engedményezők, amennyiben a szállítás vagy szolgáltatás külső forrásból lettfinanszírozva
 • Bíróságok
 • Inkasszóvállalkozás követelés átruházás nélkül
 • IT szolgáltató
 • IT/ Video-Security-Provider
 • Joint-Venture Partner & WEG (lakástulajdonosi) közösségek (ha van ilyen) 
 • Újságírók, befektetők, magánrészvényesek, elemzők
 • Vásárlók / eladók (szolgáltatások címzettjei)
 • Kereskedelmi gondnok
 • Kapcsolattartók bármilyen fajta befektetési vállakozás esetén, természetes befektetők, valamint minden más személy, aki befektetési információt vagy üzleti jelentést szeretne kapni
 • Kooperációs partner (az elosztólista egyeztetéséhez)
 • Ügyfelek (szolgáltatások címzettjei)
 • Futárszolgálatok
 • Ügynökök
 • Piac- és közvéleménykutató intézetek
 • Bérlők
 • Szomszédok
 • Newsletter címzettjei
 • Social Media Account felhasználók
 • Objektum- / épületfelügyelet
 • Sajtóügynökség
 • Sajtóújságírók
 • Jogi képviselők & jegyzők
 • biztonsági szolgálat (kártyákhoz)
 • Társadalmi biztosítottak
 • A törvényesen megszabott statisztikákat elkészítő (hivatalos) statisztikai hivatal
 • Műszaki házfelügyelők & facility management
 • Videokonferenciák résztvevői
 • Fordítók
 • Biztosítók
 • Szerződéses- vagy üzletfelek, akik a szállításban vagy szolgáltatásban részt vesznek, ill részt kellene venniük (pl.: technikusok, akik szakvéleményt készítenek örökölt terheltségről, építészek, helységakkusztikusok, Construction Monitoring vállalkozások, IT tanácsadók HW/SW részére, biztosítási ügynökök, stratégiai tanácsadók, költözés tervezők/berendezők, ellenőrző mérnökök, szaktervező mérnökök, közlekedéstervezők, talajszakértők, geodéták, műszaki konzultánsok az energia és az épületfenntartás területén)
 • Weboldal szolgáltatók
 • Gazdasági ellenőrök & adótanácsadók
 • Könyvelő társaságok
 • Egyéb, a pénzmosási rendelkezések felülvizsgálatára kötelezett (jogi) személyek (biztosítók, stb.)

Külső továbbirányítás egy megfelelőségi határozat alapján (CH):

 • Bank
 • Hivatalok, mint: munkaellenőrzés, önkormányzat-, kerületi adminisztrációs és szövetségi hivatalok, adóhivatal, rendőrség/ügyészség, cégjegyzék/ingatlannyilvántartás, OePR/AFREP, építési hivatalok, pénzügyi hivatalok stb.
 • A CA Immo weboldal látogatói
 • Nyomda / Gyártó
 • Meghívott vendégek
 • eMail Marketing Software Provider
 • Külső ügynökség
 • Külső finanszírozó, mint leasing vagy contracting vállalkozások és engedményezők, amennyiben a szállítás vagy szolgáltatás külső forrásból lettfinanszírozva
 • Bíróságok
 • IT szolgáltató
 • Joint-Venture Partner & WEG (lakástulajdonosi) közösségek (ha van ilyen)
 • Kapcsolattartók bármilyen fajta befektetési vállakozás esetén, természetes befektetők, valamint minden más személy, aki befektetési információt vagy üzleti jelentést szeretne kapni
 • Kooperációs partner (az elosztólista egyeztetéséhez)
 • Futárszolgálatok
 • Sajtóújságírók
 • Jogi képviselők & jegyzők
 • A törvényesen megszabott statisztikákat elkészítő (hivatalos) statisztikai hivatal
 • Videokonferenciák résztvevői
 • Szerződéses- vagy üzletfelek, akik a szállításban vagy szolgáltatásban részt vesznek, ill részt kellene venniük (pl.: technikusok, akik szakvéleményt készítenek örökölt terheltségről, építészek, helységakkusztikusok, Construction Monitoring vállalkozások, IT tanácsadók HW/SW részére, biztosítási ügynökök, stratégiai tanácsadók, költözés tervezők/berendezők, ellenőrző mérnökök, szaktervező mérnökök, közlekedéstervezők, talajszakértők,geodéták, műszaki konzultánsok az energia és az épületfenntartás területén)
 • Gazdasági ellenőrök & adótanácsadók
 • Egyéb, a pénzmosási rendelkezések felülvizsgálatára kötelezett (jogi) személyek (biztosítók, stb.)

Külső továbbirányítás Privacy Shields/USA alapján:
Google LLC

Külső továbbirányítás egy szabvány szerződési záradék alapján:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Pályázók értékelése, bizonyos esetekben)

HR

Unutar CA Immo Gruppe, prosljeđivanje unutar EU:
Sva društva kćeri/udjeli CA Immo Gruppe unutar EU

Prosljeđivanja na temelju odluke o primjerenosti (CH) unutar CA Immo Gruppe:
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, podružnica Basel

Prosljeđivanje na temelju standardnih odredbi unutar CA Immo Gruppe:
Sve podružnice/udjeli CA Immo grupe izvan EU ( to su RS, RU)

Vanjska prosljeđivanja unutar EU:

 • Banka
 • Nadležna tijela (na primjer: Inspektorat rada, općinska, županijska i državna tijela, Porezna uprava, policija/državno odvjetništvo, registar trgovačkih društava/zemljišne knjige, austrijski verifikator izdavanja računa (OePR), tijela za graditeljstvo i financije itd.)
 • Procjenitelj
 • Uprava centra
 • Tiskara/proizvođač
 • Strani ulagač, poput leasing ili ugovornih tvrtki i primatelja, ako je isporuka ili usluga na taj način financirana iz inozemstva
 • Sudovi
 • Tvrtke za naplatu potraživanja bez prijenosa potraživanja
 • Pružatelj IT usluga
 • Pružatelj IT osiguranja/video nadzora
 • Partner u zajedničkom pothvatu i udruženja vlasnika stanova (ako postoji)
 • komercijalni upravitelj nekretnine
 • Klijenti (primatelji usluga)
 • Kurirske službe
 • Posrednik
 • Uprava objekta/građevine (za karte)
 • Pravni zastupnici i bilježnici
 • Zavod za statistiku koji izrađuje zakonski propisane (službene) statistike
 • Tehnički upravitelj nekretnine i uprava objekata
 • Osiguravajući uredi
 • Ugovorni ili poslovni partneri koji sudjeluju ili će sudjelovati u isporuci ili usluzi (npr. tehničari radi izdavanja mišljenja o zagađenim područjima, arhitekti, prostorni akustičari, tvrtke za građevinski nadzor, IT savjetnici za hardver i softver, posrednici u osiguranju, strateški savjetnici, planeri preseljenja/prostora, ispitni inženjeri, inženjeri za stručno planiranje, planeri prometa, geotehnički stručnjaci, mjernici, tehnički savjetnici s područja energetike i upravljanja građevinama)
 • Pružatelji internetskih stranica 
 • Revizori i porezni savjetnici
 • odabrani poslovni partneri (ÖRAG)
 • Ostale (pravne) osobe koje su dužne provjeriti odredbe za sprječavanje pranja novca (osiguravajuća društva itd.)
 • vanjski knjigovođe
 • Ostali primatelji na mjestima za tiskanje (npr. zainteresirane strane, ulagači, poslovni partneri, posjetitelji sajma, potencijalni suradnici)
 • Agencije za oglašavanje
 • Posjetitelji stranica tvrtke, objekta, odnosno projekta CA Immo Gruppe
 • Dioničari CA Immo-a

Vanjska prosljeđivanja na temelju odluke o primjerenosti (CH):

Vanjska prosljeđivanja na temelju sustava zaštite privatnosti (Privacy Shields)/SAD:
Google LLC

Vanjska prosljeđivanja na temelju standardnih odredbi:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Procjena kandidata, u odabranim slučajevima)