Informacije o zaštiti podataka


Here you have the possibility to customize your settings for the use of cookies. If you have not only consented to the use of required cookies, you may withdraw this consent at any time. Existing cookies are then deleted.

Poslednja izmena: 05.10.2021

Prilikom rada na Web stranici www.caimmo.com se u Otisku naznačena kompanija CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (u daljem tekstu skraćeno: „mi“) angažuje kao Odgovorno lice u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Sa ovom Izjavom o zaštiti podataka mi Vas obaveštavamo o tome, u kojoj meri mi u okviru Vaše posete naše web stranice obrađujemo Vaše lične podatke. Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Izjavi o zaštiti podataka, mi (ili naši procesori) prikupljamo Vaše lične podatke direktno od Vas i iste ne dobijamo od trećih lica.

Mi smo visoko svesni vrednosti Vaših podataka i stoga njih u principu ne prenosimo u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama. Ako je pojedinačna obrada podataka ipak povezana sa prenosom Vaših podataka u treću zemlju, izričito ćemo Vas o tome obavestiti u ovoj Izjavi o zaštiti podataka i informisati o tome, koje mere smo mi preduzeli, kako bismo osigurali potreban nivo zaštite Vaših podataka.

Vi u principu niste obavezni, da nam stavite na raspolaganje Vaše lične podatke. Pod uslovom da postoji zakonska ili ugovorna obaveza obezbeđivanja Vaših podataka ili je to neophodno za zaključivanje ugovora sa nama, onda je to izričito navedeno u nastavku. U ovom slučaju mi ćemo Vas takođe obavestiti o tome, koje bi moguće posledice moglo imati ne obezbeđivanje Vaših podataka.

Mi ne koristimo Vaše podatke za automatizovano donošenje odluka uključujući profilisanje u smislu čl. 13 st. 2 slovo f i čl. 14 st. 2 slovo g Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Po osnovu daljeg razvoja naše web stranice ili pravnih izmena može biti neophodno, da se izmeni ova Izjava o zaštiti podataka. Važi svaka na ovoj stranici objavljena verzija.

U nastavku ćete pronaći detaljnu informaciju u vezi sa pojedinačnim obradama podataka.

1. Obezbeđivanje web stranice (Logfiles & Hosting)

Kod svakog pozivanja naše web stranice naš sistem obuhvata automatizovane podatke i informacije od sistema kompjutera koji je pozivao računar.

Sledeći podaci se ovime prikupljaju i skladište u Logfiles našeg sistema:

 • IP-Adresa korisnika;
 • http-metoda i http-verzija;
 • Pristupni status/Statusni Code servera koji odgovara;
 • Verzija pregledača;
 • Upućenik-URL (web stranica, sa koje sistem korisnika pristupa našoj web stranici);
 • Korisničko ime posetioca (ako je prijavljen putem sistemske prijave - ako je korisnik prijavljen unutar web aplikacije i ova ima svoju korisničku administraciju, korisničko ime neće biti prijavljeno);
 • Datum i vreme upita i broj poslatih bajtova;
 • Odgovori servera;
 • Kodovi grešaka.

Privremeno skladištenje IP-adrese od strane sistema je neophodno, da bi se omogućila isporuka web stranice računaru korisnika. Za ovo IP-adresa korisnika mora tokom trajanje sesije ostati skladištena.

Skladištenje u Logfiles se vrši, da bi se obezbedila funkcionalnost web stranice. Uz to, podatke koristimo za optimizaciju web stranice i za osiguranje bezbednosti naših informaciono-tehničkih sistema. Evaluacija podataka u marketinške ciljeve se ne vrši u vezi sa ovim. 

Pravni osnov za privremeno skladištenje podataka i Logfiles je naš legitiman interes shodno čl. 6 st. 1 slovo f Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naš legitiman interes na obradi podataka se sastoji u postizanju pod tačkom 1.2 opisanih ciljeva.

Podaci se brišu ili posle završetka svake sesije ili anonimiziraju ili čuvaju u Logfiles. U slučaju skladištenja podataka u Logfiles oni se brišu posle (60 dana). 

Ne vrši se dalje skladištenje podataka u obliku, koji omogućava identifikaciju dotičnih osoba.

Za obezbeđivanje naše web stranice, posebno za tehnički razvoj, mi uključujemo pružaoce usluga, koji obrađuju Vaše podatke po našem nalogu (takozvani „Procesori“). Mi koristimo usluge sledećih procesora:

 • CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft i CA Immo Deutschland GmbH
 • Website-Provider; (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien)
 • IT-Pružalac usluga; (Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wien, Österreich / Mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan / supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien)
 • Web agencija. (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien)

Ukoliko bi to bilo potrebno Vaši podaci će biti prosleđeni i sledećim primaocima:

 • Državni organi (kao na primer: Inspekcija rada, Opštinske, Okružne upravne i Savezne vlasti, Poreska uprava, Policija/Državno pravobranilaštvo, Privredni registar/Katastar, Austrijska institucija nadležna za kontrolu fakturisanja-OePR itd.);
 • Pravni zastupnici i notari;
 • Sudovi.

2. Kolačići (Cookies) & Tracking

Kolačići su male datoteke tekstova, koje se čuvaju na Vašem krajnjem uređaju (PC/Laptop, Tablet ili Smartphone). Ove datoteke tekstova se preuzimaju prilikom prve posete na našoj web stranici sa Vašeg pretraživača. Kod ponovljene posete ovoj web stranici sa istim uređajem odn. pregledačem, kolačić i informacije skladištene na njemu se ili vraćaju na odgovarajuću web lokaciju koja ju je generisala (kolačić prve strane) ili se šalju na drugu lokaciju kojoj pripada (kolačić treće strane). Na taj način web stranica "prepoznaje", da se radi o istom korisniku i prilagođava sadržaje web stranice. Kolačići "podsećaju" na taj način na Vaša posebna interesovanja, saopštavaju, kako koristite jednu stranicu i delom prilagođavaju prikazane ponude.

2.2. Funkcionalno neophodni kolačići

Mi primenjujemo na našoj web stranici više funkcionalno neophodnih kolačića. Kod primene funkcionalno neophodnih kolačića mi obrađujemo Vaše lične podatke, da bismo mogli da obezbeđujemo osnovne funkcije naših web stranica i da bismo mogli da stavimo na raspolaganje usluge koje Vi želite, kao i da privremeno čuvamo Vaša podešavanja kolačića. Bez primene ovih kolačića došlo bi do funkcionalnih ograničenja. Konkretan cilj pojedinačnih kolačića možete preuzeti iz dole smeštene tabele.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka prilikom korišćenja funkcionalno neophodnih kolačića su naši legitimni interesi na obezbeđivanju jedne potpuno funkcionalne web stranice i sa Vaše strane željenih usluga kao i privremenog skladištenja Vaših podešavanja kolačića (član 6 st. 1 slovo f Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Na našoj web stranici primenjuju se sledeći funkcionalno neophodni kolačići:

Kolačići

Vrste podataka

Ciljevi

Trajanje skladištenja

Primalac

supi

Saglasnost sa pojedinačnim kolačićima

Čuva informaciju, koji su kolačići dozvoljeni.

1 mesec

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien

fe_typo_user

Informacije o personalizaciji veb stranice

Dati TYPO3 sve informacije o personalizaciji Web stranice (na pr. prijavljivanje, obrasci itd.) Kraj sesije supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien

be_typo_user

Korisnik-ID

Ovaj kolačić saopštava Typo3, da li je posetilac prijavljen na Typo3-Backend i o kom Backend-korisniku se radi.

Kraj sesije

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien

be_lastLoginProvider

Korisnik-ID

Sadrži key primenjenog Typo3 Backend Login Providers

90 dana

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien

ps_widget_token

Sesija

Ovaj kolačić služi za identifikovanje korisnika za vreme korišćenja Prescreen preko Jobs-Widget.

1 nedelja

nema

PHPSESSID

PHP identifikacija sesije

PHPs Standard identifikacija sesije

Kraj sesije

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Wien

2.3. Matomo Web analize

Za poboljšanje korisničke upotrebljivosti naše web stranice mi koristimo alatku za analizu otvorenog koda "Matomo", koja postavlja kolačiće koji nisu bitni za funkciju. Kod primene ne-funkcionalnih neophodnih kolačića i zaključnih analiza korisničkih podataka mi obrađujemo lične podatke da bismo upoznali posebna interesovanja naših posetilaca web stranica i da bismo mogli da našu ponudu bolje personalizujemo. Konkretan cilj pojedinačnih kolačića možete preuzeti iz dole smeštene tabele.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka kod primene ne-funkcionalno neophodnih kolačića je Vaša izričita saglasnost (član 6 st. 1 slovo a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Bez Vaše izričite saglasnosti kolačići neće biti postavljani za web analizu, niti će biti rađena obrada ličnih podataka.

Dato odobrenje može u svakom momentu biti opozvano, pri čemu ćete Vi ovde preduzeti prilagođavanje. Opozivom odobrenja zakonitost po osnovu odobrenja do opoziva izvršenih obrada ne utiče.

Na našoj web stranici koriste se sledeći ne-funkcionalno neophodni Cookies za web analizu:

Kolačići

Vrste podataka

Ciljevi

Trajanje skladištenja

Primalac

_pk_ref

Refferer URL

beleži web stranicu, sa koje nas Vi posećujete.

6 meseci

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_cvar

Sesija

Sadrži prilagođene promenljive, koje su postavljene za vreme prethodnih pregleda stranica.

30 minuta

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_id

Korisnik-ID

Čuva jednokratno ID korisnika.

13 meseci

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_ses

Sesija

Pokazuje aktivnu sesiju jednog posetioca.

30 minuta

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Za rad sa Matomo mi koristimo Matomo Cloud, kojim upravlja ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Deutschland. Ovaj pružalac usluga je pažljivo odabran i ispunjava visoke standarde zaštite podataka i bezbednosti. Mi njemu prenosimo samo informacije, koje su neophodne za ponuđene usluge, a ugovorom ga obavezujemo da sve podatke koje mu mi prenesemo poverljivo tretira i da lične podatke obrađuje samo prema našim uputstvima. Izjavu o zaštiti podataka za Matomo Cloud nalazite ovde.

Ovaj procesor se koristi za obradu podataka pod-procesora, Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Svi podaci se obrađuju od strane pod-procesora u Frankfurtu, Nemačka. Ipak nam nije moguće da isključimo, da naš pod-procesor po osnovu sedišta kompanije u SAD-u primera radi od američkih bezbednosnih organa neće biti obavezan na postavljanje obrađenih podataka na servere u Frankfurtu. Prema stavu Evropskog suda pravde SAD ne raspolažu sa odgovarajućim nivoom zaštite podataka. Stoga smo obavezali našeg procesora da zaključi standardne ugovorne klauzule sa Amazon Web Services Inc. , da bismo obezbedili odgovarajući nivo zaštite podataka i koristili ovu uslugu samo uz Vaše odobrenje. 

Vi možete Vaš pretraživač tako podesiti, da kolačići generalno neće biti čuvani i/ili već odloženi kolačići će biti brisani. Svi zajednički pretraživači Vam omogućavaju, generalno skladištenje kolačića ili blokiranje skladištenja kolačića od trećih ponuđača i brisanje već skladištenih kolačića. Ako se kolačići za naše web stranice deaktiviraju, moguće je da više neće sve funkcije web stranice u potpunosti biti korišćene.

3. Povezivanje sa Google Maps

Povezivanje materijala karata sa Google Maps se vrši radi profesionalnog predstavljanja sadržaja naše web stranice. Mi koristimo ovaj servis, da bismo ponudili lokalitet objekta. Kod korišćenja Google Maps Vaši lični podaci se obrađuju. 

Pravni osnov za obradu podataka je sa Vaše strane dato odobrenje shodno čl. 6 st. 1 slovo a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vi možete izjaviti Vaše odobrenje putem odgovarajućeg označavanja kuka u našem baneru sadržaja ili naknadno prilikom pozivanja Primene. Ako nije dato odobrenje za to, sadržaj Google Maps neće biti preuzet i time podaci neće biti preneti ili skladišteni.

Dato odobrenje može u svakom momentu ponovo biti opozvano, pri čemu Vi aktivirate Link za opoziv ispod prikaza karte. Opozivom odobrenja zakonitost po osnovu odobrenja do opoziva izvršenih obrada ne utiče. Nedavanje ili opoziv odobrenja ima samo za posledicu, da Google Maps ne stoji na raspolaganju.

Mi ne vršimo trajno skladištenje podataka. 

Vaši podaci se prosleđuju na Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ovaj pak Vaše podatke prosleđuje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Die Google Ireland Limited prosleđuje Vaše podatke na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Prema stavu Evropskog suda pravde SAD ne raspolažu sa odgovarajućim nivoom zaštite podataka. Posebno tajne službe SAD-a mogu pristupiti Vašim podacima bez da ste Vi o tome obavešteni i bez mogućnosti da Vi preduzmete pravne mere protiv njih. Stoga smo sa Google LLC zaključili standardne ugovorne klauzule, da bismo obezbedili odgovarajući nivo zaštite podataka i uključili ovu uslugu samo uz Vaše odobrenje. Bliže informacije u vezi sa obradom podataka od strane Google nalazite pod https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn.

4. Povezivanje sa video uslugama

Obrada podataka se vrši sa ciljem reprodukcije video zapisa na našoj web stranici.

Povezivanje sa video materijalima od Youtube se vrši radi profesionalnog predstavljanja sadržaja naše web stranice. Mi primenjujemo ovaj servis, da bismo objavljivali Youtube-Video materijale na našim web stranicama. Prilikom korišćenja Youtube vaši lični podaci se obrađuju. 

Pravni osnov za obradu podataka je sa Vaše strane dato odobrenje shodno čl. 6 st. 1 slovo a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vi možete izjaviti Vaše odobrenje putem odgovarajućeg označavanja kuka u našem baneru sadržaja ili naknadno prilikom pozivanja Primene. Ukoliko nije dato odobrenje za to, Youtube sadržaj neće biti preuzet i time neće biti preneti niti skladišteni podaci.

Dato odobrenje može u svakom momentu ponovo biti opozvano, pri čemu Vi aktivirate Link za opoziv ispod videa. Opozivom odobrenja zakonitost po osnovu odobrenja do opoziva izvršenih obrada ne utiče. Nedavanje ili opoziv odobrenja ima samo za posledicu, da Youtube sadržaj neće biti stavljen na raspolaganje.

Mi ne vršimo trajno skladištenje podataka. 

Vaši podaci se prosleđuju na Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ovaj pak Vaše podatke prosleđuje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Die Google Ireland Limited prosleđuje Vaše podatke na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Prema stavu Evropskog suda pravde SAD ne raspolažu sa odgovarajućim nivoom zaštite podataka. Posebno tajne službe SAD-a mogu pristupiti Vašim podacima bez da ste Vi o tome obavešteni i bez mogućnosti da Vi preduzmete pravne mere protiv njih. Stoga smo sa Google LLC zaključili standardne ugovorne klauzule, da bismo obezbedili odgovarajući nivo zaštite podataka i uključili ovu uslugu samo uz Vaše odobrenje. Bliže informacije u vezi sa obradom podataka od strane Google nalazite pod https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn.

Na našoj web stranici stavljamo na raspolaganje video materijal iz rada kamera na gradilištima firme CA Immo, posebno radi informisanja zainteresovane javnosti o napretku izgradnje. Snimci kamera na gradilištu napravljeni su sa grubim detaljima/rezolucijom i iz velike udaljenosti, tako da se ni ljudi ni vozila ne zumiraju i na taj način lako ne identifikuju. 

Bliže informacije u vezi sa ovom obradom podataka dobijate ovde.

6. Bilten

Ako se Vi na našoj web stranici prijavite za naš Bilten, mi ćemo uz Vašu saglasnost sačuvati Vaše navedene kontakt podatke (Obraćanje, Ime, Prezime, E-Mail-adresa) u cilju slanja našeg Biltena na naznačenu E-Mail-adresu. 

Naš Bilten sadrži informacije sa pozivom na kompaniju u vezi sa transakcijama sa nekretninama i zemljištem, ličnim promenama, razvojem projekata, događanjima i kretanjem cena, vestima o akcijama i sa berze, bilansima i završnim godišnjim računima. 

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka postoji u ovom slučaju u Vašem dobrovoljno datom odobrenju koje u svakom momentu može biti opozvano shodno čl. 6 st. 1 slovo a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Vi možete Vašu saglasnost u svakom momentu opozvati i odjaviti se od Biltena, pri čemu ćete kliknuti na link za odjavljivanje, koji je sadržan u svakom Bilten-E-mailu. Opoziv odobrenja ima za posledicu, da Vi neće dobijati Bilten od nas.

Dostava Biltena se vrši, dokle god se Vi ne odjavite od slanja Biltena.

Mi čuvamo Vaše podatke, dok se Vi ne odjavite od pretplate na Bilten. Kada se Vi odjavite od Biltena, to će automatski biti registrovano. Ovo registrovanje znači, da Vi od trenutka Vaše odjave nećete dalje dobijati Bilten. Obraćanje, Ime i Prezime će zatim unutar najduže 7 dana biti izbrisani. Dato odobrenje za prijem Biltena (uključujući E-Mail-adresu kao i trenutak prijavljivanja i odjavljivanja) biće iz razloga dokazivanja duže sačuvano, ali najkasnije posle 3 godine od odjavljivanja Biltena se gasi.

Za slanje Biltena pomažemo se pružaocem usluga (procesorom). Po našem nalogu mailwork - Der Direktmarketing-Partner GmbH, Am Busbahnhof 1, 24784 Westerrönfeld šalje naš Bilten. Za to mi prosleđujemo kompaniji kontakt podatke koje ste nam Vi obezbedili.

Informacija o zaštiti podataka u okviru postupka prijave

Društvo CA Immo kod kog se prijavljujete (u nastavku teksta „CA Immo” ili „mi”) obrađuje vaše podatke o ličnosti u okviru postupka prijave. Ovde ćete naći preduzeća koncerna CA Immo grupe kod kojih možete da se prijavite. Ovom Izjavom o zaštiti podataka vas informišemo o detaljima ove obrade podataka.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim informacijama o zaštiti podataka, mi (ili naši obrađivači) prikupljamo vaše lične podatke direktno od vas i ne dobijamo ih od trećih lica.

Svesni smo važnosti vaših podataka i stoga ih ne prenosimo trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Ako ipak u pojedinačnom slučaju dođe do prenosa vaših podataka u neku treću zemlju, to vam izričito saopštavamo u ovoj Informaciji o zaštiti podataka i ujedno vas informišemo o tome koje smo mere preduzeli kako bismo obezbedili potreban nivo zaštite vaših podataka. Vaše podatke ne koristimo za automatizovano donošenje odluke uključujući profilisanje.

7.1. Obim i svrha obrade podataka

Društvo CA Immo obrađuje vaše lične podatke kako bi izvršio proces prijave.

Te podatke društvo CA Immo obrađuje u okviru različitih postupaka prijave:

 • kada koristite onlajn portal za kandidate društva CA Immo kojeg je postavilo na raspolaganje društvo New Work SE (dostupan preko https://caimmo.jobbase.io/ ili preko vidžeta koji je ugrađen na internet stranici društva CA Immo);
 • kada stupite u kontakt sa društvom CA Immo na neki drugi način, na primer slanjem prijavne dokumentacije putem e-pošte i/ili pošte;
 • kada društvo CA Immo angažuje posrednika pri zapošljavanju koji šalje vaše podatke društvu CA Immo;
 • kada učestvujete u centru za procenu društva CA Immo;
 • kada vam se direktno obrate zaposleni društva CA Immo; ili
 • kada ste nam posredovani u okviru programa myAbility Talent®.

7.1.1.  Opšti podaci

U okviru navedenih postupaka prijave mogu da se pribave sledeći podaci kako bi se obradila prijava za poziciju za koju se prijavljujete:

 • matični podaci kandidata (kao npr. ime, prezime, oslovljavanje, adresa e-pošte, broj telefona, adresa, datum rođenja, državljanstvo);
 • podaci o kvalifikaciji (propratno pismo, motivaciono pismo, biografija, dosadašnji poslovi, stručna kvalifikacija i kompetencije, npr. u obliku projektnih lista, svedočanstava itd.);
 • opšta pitanja tokom prijave (npr. željena plata, otkazni rok itd.);
 • dobrovoljni podaci, kao npr. fotografija na prijavi, ostale informacije koje ste dobrovoljno naveli ili otpremili u svojoj prijavi;
 • dodatna pitanja koja zavise od dotičnog konkursa (npr. vozačka dozvola);
 • komunikacija između vas i društva CA Immo, kao i komentari i ocene koje su sačinjene o vama u okviru procesa prijave;
 • eventualno rezultati testa pri sprovođenju studija slučaja ili sličnih postupaka testiranja (npr. Excel testovi);
 • drugi podaci/druge kategorije podataka, npr. profesionalni podaci koji su javno dostupni, npr. profil na društvenim mrežama kao što su XING ili LinkedIn;
 • posebne kategorije ličnih podataka u skladu sa članom 9. stav 1. GDPR-a, na primer, informacije o zdravlju (npr. invaliditet) ili informacije koje omogućavaju donošenje zaključaka o seksualnoj orijentaciji ili etničkom poreklu ili veri, pod uslovom da to dobrovoljno daju podnosioci zahteva.

Niste obavezni da društvu CA Immo stavite na raspolaganje lične podatke. Međutim, pod određenim okolnostima društvo CA Immo neće biti u mogućnosti da sprovede ili nastavi proces prijave ako željene podatke ne stavite na raspolaganje. 

7.1.2. Ostale informacije u vezi sa prijavom putem e-pošte i/ili pošte

Ukoliko se prijavljujete putem e-pošte i/ili pošte, dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje će biti uvezena u digitalnom obliku u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koji su navedeni pod tačkom 1.1. će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti informacijama koje nam dodatno saopštite u okviru procesa prijave. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

7.1.3. Uvoz podataka sa društvenih mreža XING ili LinkedIn pri prijavi

Postoji mogućnost da direktno uvezete svoje podatke iz svog XING ili LinkedIn profila u onlajn portal za kandidate. Pravni osnov za obradu ovih podataka od strane društva CA Immo je naš legitimni interes za pružanje servisa koji ste izričito zahtevali (član 6. stav 1. tačka f) OUZP-a). Ne vrši se prenos podataka društvenim mrežama Xing ili LinkedIn niti se podaci automatizovano uvoze sa društvenih mreža Xing ili LinkedIn ako to iziričito niste zahtevali preko pružene veze.

7.1.4. Podaci pri uključivanju posrednika pri zapošljavanju

Za odabrane pozicije koje treba da se popune angažujemo posrednika pri zapošljavanju za traženje odgovarajućeg kandidata. Posrednici pri zapošljavanju nam u okviru ovog naloga dostavljaju odgovarajuće profile kandidata. U sledećem koraku društvo CA Immo obavlja razgovore za posao sa odabranim kandidatima kako bi napravilo konačan izbor. Posrednici pri zapošljavanju nastupaju u odabranim procesima traženja kao rukovaoci u smislu OUZP-a. U zavisnosti od postupka prijave, sarađujemo sa različitim posrednicima pri zapošljavanju. Za više informacija o tome sa kojim posrednicima pri zapošljavanju sarađujemo u vašem slučaju, obratite se direktno našem licu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com). Za informacije o obradi vaših podataka koju vrše posrednici pri zapošljavanju, obratite se direktno datom posredniku pri zapošljavanju.

Dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje će biti uvezena u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koje ste stavili na raspolaganje će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

7.1.5. Ostale informacije u vezi sa direktnim obraćanjem kandidatu

Ukoliko proaktivno i direktno stupimo sa vama u kontakt i skrenemo vam pažnju na otvorenu poziciju, podaci će biti obrađeni čim dobrovoljno dostavite informacije društvu CA Immo (npr. biografiju, motivaciono pismo itd.). Potom će dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje biti uvezena u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koje ste stavili na raspolaganje će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

7.1.6. Podaci u okviru programa myAbility Talent®

U okviru programa myAbility Talent® pružamo kandidatima sa specijalnim potrebama mogućnosti da provedu jedan radni dan u željenoj profesiji i da potom eventualno završe praksu kod nas. Profile kandidata nam dostavlja društvo myAbility Social Enterprise GmbH koje je samostalni rukovalac u smislu OUZP-a. Za više informacija o obradi vaših podataka koju vrši društvo myAbility Social Enterprise GmbH, obratite se direktno navedenom društvu.

7.1.7. Obrada podataka o korišćenju onlajn portala za kandidate

U pogledu obrade vaših podataka o korišćenju onlajn portala za kandidate upućujemo na opštu izjavu o zaštiti podataka internet stranice, kao i na dotične napomene o kolačićima.

7.2. Pravni osnov

Obrada vaših prijavnih podataka vrši se do završetka procesa prijave na osnovu predugovornog odnosa prema članu 6. stav 1. tačka b) OUZP-a.

Po završetku procesa prijave vrši se obrada vaših prijavnih podataka (tačka 1.1 do 1.6) na osnovu našeg legitimnog interesa prema članu 6. stav 1. tačka f) OUZP-a radi dokumentovanja u slučaju odbrane ili ostvarivanja pravnih zahteva.

Pravni osnov za zadržavanje vaših podataka o kandidatu u evidenciji kako bismo vas mogli informisati o eventualnim drugim pozicijama je vaš isključiv pristanak prema članu 6. stav 1. tačka a) OUZP-a. Ovaj pristanak možete u svako doba da povučete bez navođenja razloga tako što zahtevate brisanje svojih podataka preko našeg portala za prijavu ili tako što stupite s nama u kontakt putem e-pošte na dsb@caimmo.com.

7.3. Rok čuvanja

Vaši prijavni podaci čuvaju se tokom perioda trajanja postupka prijave. Po završetku procesa prijave vaši podaci će se čuvati dodatnih 6 meseci i potom će biti izbrisani, ukoliko niste dali pristanak za zadržavanje vaših podataka u evidenciji.

Ako izričito želite zadržavanje dostavljenih podataka i dokumentacije u evidenciji i direktno date pristanak na našem onlajn portalu za kandidate, podaci će od trenutka vašeg pristanka biti čuvani tokom perioda od još jedne dodatne godine. Najkasnije dve nedelje pre isteka ovog roka ponudićemo vam da produžite period za zadržavanje svojih podataka u evidenciji. Pored toga, u pojedinim slučajevima može da dođe do produženog čuvanja vaših podataka ako je to potrebno radi ostvarivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva.

7.4. Interni primaoci

Na osnovu utvrđene strukture centralizovanog kadrovskog odeljenja u društvu CA Immo, vaše podatke obrađuju društvo CA Immobilien Anlagen AG i društvo CA Immo Deutschland GmbH („HR Group”) kao obrađivači za preduzeće koje je raspisalo poziciju za posao.

U zavisnosti od procesa prijave, lični podaci se takođe mogu obrađivati u okviru CA Immo grupe (na primer na osnovu potencijalnih, generalnih linija izveštavanja o dotičnoj poziciji koja treba da se popuni). Ovde ćete naći spisak preduzeća koncerna CA Immo grupe. Podrobnije informacije možete rado da zatražite na dsb@caimmo.com.

7.5. Eksterni primaoci

Društvo New Work SE, Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemačka (u nastavku teksta „New Work”) stavlja na raspolaganje naš onlajn portal za kandidate. New Work je zajedno sa nama odgovoran za obradu vaših podataka. Više informacija o zajedničkoj odgovornosti naći ćete ovde.

Sledeće procesore koriste zajednički kontrolori za obradu:

 • New Work Austria XING Kununu onlyfy GmbH, Schottenring 2-6, 1010 Wien, Austrija;
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg;
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irska;
 • TalentBait GmbH, Hermannstraße 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Nemačka.

7.6. Vaša prava

Kao subjekt podataka, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

7.6.1. Pravo na povlačenje pristanka

Ukoliko vaše podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak. Od prijema vašeg zahteva za povlačenje više nećemo obrađivati vaše podatke. Međutim, povlačenje pristinka ne utiče na zakonitost obrade pre povlačenja pristanka.

7.6.2. Pravo na pristup

Možete da zahtevate pristup svojim ličnim podacima, naročito o poreklu i o kategorijama obrađenih podataka, o roku čuvanja, o primaocima kojima su vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni, o svrsi i načinu obrade. Na zahtev ćemo vam staviti na raspolaganje kopiju vaših ličnih podataka koje obrađujemo.

Napominjemo da prema članu 4. stav 6. Zakona o zaštiti podataka 2018. nismo dužni da pružimo informacije ako to ugrožava poslovnu ili proizvodnu tajnu odgovornog lica ili trećih lica.

7.6.3. Pravo na ispravku

U slučaju da obrađujemo vaše lične podatke koji su netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate njihovu ispravku ili dopunu, između ostalog davanjem dodatne izjave.

7.6.4. Pravo na brisanje

Imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas. Rado ćemo da izbrišemo vaše podatke u meri u kojoj je to zakonski predviđeno (član 17. OUZP-a).

Napominjemo da pravo na brisanje naročito ne postoji ako podatke moramo da obrađujemo radi ispunjenja pravne obaveze ili ostvarivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva.

7.6.5. Pravo na ograničenje obrade

Ako je nejasno da li su vaši lični podaci koji se obrađuju netačni ili nepotpuni ili ako se oni nezakonito obrađuju, onda možete zahtevati da ograničimo upotrebu vaših ličnih podataka.

7.6.6. Pravo na prigovor

Čak i ako su vaši lični podaci tačni i potpuni i mi ih obrađujemo na zakonitoj osnovi, imate pravo da prigovorite obradi tih podataka u posebnim, pojedinačnim slučajevima uz obrazloženje. Možete takođe da prigovorite ako od nas primate direktne reklame, a ne želite da ih ubuduće više šaljemo.

7.6.7. Pravo na prenosivost podataka

Ako obrađujemo vaše lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje, pod određenim okolnostima možete zahtevati da vam se te informacije dostave u mašinski čitljivom obliku. Možete takođe da nam date nalog za direktan prenos ovih podataka trećoj strani po vašem izboru, ukoliko je to tehnički izvodivo.

7.6.8. Pravo na pritužbu

Iako na najbolji mogući način nastojimo da obezbedimo zaštitu i integritet vaših podataka, ne mogu da se isključe različita mišljenja o načinu na koji koristimo vaše podatke. Mišljenja ste da je obrada vaših podataka protivna OUZP-u, onda pored stupanja u kontakt s našim timom za koordinaciju zaštite podataka imate mogućnost da podnesete pritužbu austrijskom telu za zaštitu podataka.

Vi kao pogođeno lice imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka:

Pravo na opoziv saglasnosti

Pod uslovom da mi obrađujemo Vaše podatke po osnovu Vašeg odobrenja, Vi ste ovlašćeni da u svakom momentu opozovete Vaše odobrenje. Od prijema Vašeg opoziva mi ubuduće nećemo više obrađivati ove podatke. Opozivom odobrenja zakonitost po osnovu obrade do trenutka opoziva ipak ne utiče. 

Pravo na informaciju

Vi možete zatražiti informacije o obrađenim podacima o Vama, posebno u vezi porekla i kategorije obrađenih podataka, trajanja skladištenja, primalaca kojima će Vaši lični podaci biti otkriveni ili su otkriveni, u vezi cilja i vrste obrade. Na zahtev mi Vam stavljamo na raspolaganje kopiju ličnih podataka, koje mi od Vas obrađujemo.

Mi skrećemo pažnju na to, da se ne smeju davati informacije, ako se time ugrožavaju poslovne ili tajne firme odgovornog lica ili trećih lica.

Pravo na izmenu

Ukoliko mi obrađujemo podatke o Vašoj ličnosti, koji nisu tačni ili su nepotpuni, Vi možete zahtevati njihovu ispravku ili dopunu - takođe putem dopunjene izjave.

Pravo na brisanje

Vi imate pravo, da od nas zahtevate, da brišemo lične podatke koji se odnose na Vas. Mi ćemo Vaše podatke rado brisati, ukoliko je to zakonski predviđeno (član 17 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). 

Mi skrećemo pažnju na to, da pravo na brisanje posebno ne postoji tada, kada mi moramo da obrađujemo podatke, da bismo ispunili pravnu obavezu ili bili u mogućnosti da tvrdimo, ostvarimo ili branimo pravne zahteve.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno, da li su podaci o Vama koji se obrađuju netačni ili nepotpuni ili nezakonito obrađeni, Vi možete zahtevati, da mi ograničimo korišćenje Vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Čak i ako su Vaši lični podaci tačni i potpuni i mi ih zakonski obrađujemo, Vi možete prigovoriti obradi ovih podataka u posebnim opravdanim, pojedinačnim slučajevima. Vi takođe možete uložiti prigovor, ukoliko od nas primate direktnu poštu i ovu ne želite da primate u budućnosti.

Pravo na prenos podataka

Kada obrađujemo Vaše lične podatke, koje ste nam Vi obezbedili, Vi možete pod određenim okolnostima zahtevati, da Vam ove podatke pošaljemo u mašinski čitljivom formatu. Vi nas takođe možete ovlastiti sa direktnim prenosom ovih podataka na jednog od sa Vaše strane odabranih trećih, pod uslovom da je to tehnički moguće.

Pravo na žalbu

Čak i kada se mi potrudimo najbolje što možemo za zaštitu i integritet Vaših podataka, ne mogu se isključiti razlike u mišljenju o načinu, kako mi koristimo Vaše podatke. Ako ste mišljenja, da je obrada Vaših podataka u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, onda Vam pored uspostavljanja kontakta sa našim Koordinacionim timom za zaštitu podataka stoji, pokretanje žalbe kod austrijskih nadležnih organa za zaštitu podataka.

Za sva pitanja i prava u vezi sa zaštitom podataka, naročito u vezi sa ostvarivanjem svojih prava, obratite se pismenim putem (putem pisma ili e-pošte)

 • preduzeću CA Immo kod kog se prijavljujete ili direktno
 • našem licu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com).