Skip navigation

TK Czech Development IX s.r.o. information

Company name: TK Czech Development IX s.r.o.

Identification number: 25700146

File no.: C 62345 registered by Municipal court in Prague

Date of registration: 13. 10. 1998

Registered address: Praha 8, Karolinská 661/4, Zip code 186 00

Manner of acting: 

Should the company have only one executive, he acts independently on behalf of the company. Should the company have more than one executive, at least two executives always act collectively on behalf of the company.

Proxy:

Two proxies or one proxy together with one executive are authorized to act collectively on behalf of the company.

Follow this LINK for current information in the Czech Commercial Register (Czech language only).

TK Czech Development IX s.r.o. informace

Název subjektu: TK Czech Development IX s.r.o. 

Identifikační číslo: 25700146

Spisová značka: C 62345 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu: 13. 10. 1998

Sídlo: Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

Způsob jednání:

Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více než jednoho jednatele, jednají za společnost vždy společně alespoň dva jednatelé.

Prokura:

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně nebo jeden prokurista společně s jednatelem.

Pro více informací ohledně aktuálního stavu, použijte odkaz na obchodní rejstřík firem ZDE.