Skip navigation

RCP Gama, s.r.o. information

Company name: RCP Gama, s.r.o.

Identification number: 26134233

File no.: C 73209 registered by Municipal court in Prague

Date of registration: 31. 12. 1999

Registered address: Praha 8, Karolinská 661/4, Zip code 186 00

Manner of acting: 

Should the company have only one executive, he acts independently on behalf of the company. Should the company have more than one executive, at least two executives always act collectively on behalf of the company.

Proxy:

Two proxies or one proxy together with one executive are authorized to act collectively on behalf of the company.

Follow this LINK for current information in the Czech Commercial Register (Czech language only).

RCP Gama, s.r.o. informace

Název subjektu: RCP Gama, s.r.o. 

Identifikační číslo: 26134233

Spisová značka: C 73209 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu: 31. 12. 1999

Sídlo: Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

Způsob jednání:

Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více než jednoho jednatele, jednají za společnost vždy společně alespoň dva jednatelé.

Prokura:

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně nebo jeden prokurista společně s jednatelem.

Pro více informací ohledně aktuálního stavu, použijte odkaz na obchodní rejstřík firem ZDE.