Skip navigation

RCP Amazon, s.r.o. information

Company name: RCP Amazon, s.r.o.

Identification number: 28416112

File no.: C 139697 registered by Municipal court in Prague

Date of registration: 09. 06. 2008

Registered address: Praha 8, Karolinská 661/4, Zip code 186 00

Manner of acting: 

Should the company have only one executive, he acts independently on behalf of the company. Should the company have more than one executive, at least two executives always act collectively on behalf of the company.

Proxy:

Two proxies or one proxy together with one executive are authorized to act collectively on behalf of the company.

Follow this LINK for current information in the Czech Commercial Register (Czech language only).

RCP Amazon, s.r.o. informace

Název subjektu: RCP Amazon, s.r.o. 

Identifikační číslo: 28416112

Spisová značka: C 139697 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu: 09. 06. 2008

Sídlo: Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

Způsob jednání:

Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více než jednoho jednatele, jednají za společnost vždy společně alespoň dva jednatelé.

Prokura:

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně nebo jeden prokurista společně s jednatelem.

Pro více informací ohledně aktuálního stavu, použijte odkaz na obchodní rejstřík firem ZDE.