Skip navigation

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o. information

Company name: CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

Identification number: 26201739

File no.: C 79263 registered by Municipal court in Prague

Date of registration: 25. 09. 2000

Registered address: Praha 8, Karolinská 661/4, Zip code 186 00

Manner of acting: 

Should the company have only one executive, he acts independently on behalf of the company. Should the company have more than one executive, at least two executives always act collectively on behalf of the company.

Proxy:

In all cases, two proxies are authorized to act collectively on behalf of the company.

Follow this LINK for current information in the Czech Commercial Register (Czech language only).

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o. informace

Název subjektu: CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o. 

Identifikační číslo: 26201739

Spisová značka: C 79263 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu: 25. 09. 2000 

Sídlo: Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

Způsob jednání:

Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více než jednoho jednatele, jednají za společnost vždy společně alespoň dva jednatelé.

Prokura:

Společnost zastupují vždy dva prokuristé společně.

Pro více informací ohledně aktuálního stavu, použijte odkaz na obchodní rejstřík firem ZDE.