Zum Inhalt springen

Informacije o zaštiti podataka: internetske stranice tvrtke, objekta i projekta


Implementacija web stranice i stvaranje dnevničkih datoteka

Opis i opseg obrade podataka

Svaki put kada učitate našu internetsku stranicu, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava koji učitava stranicu.
U tom slučaju prikupljaju se sljedeći podaci:

 • IP adresa
 • http metoda
 • http verzija
 • Stanje pristupa/kod stanja poslužitelja koji odgovara
 • Verzija preglednika
 • Referer (od koje strane dolazi korisnik)
 • Korisničko ime posjetitelja (ako je korisnik prijavljen putem prijave u sustav - kada je korisnik prijavljen preko internetske aplikacije koja ima vlastito upravljanje korisnicima, korisničko ime neće biti zabilježeno)
 • Datum i vrijeme zahtjeva i broj poslanih bajtova
 • Odgovori poslužitelja
 • Kodovi pogrešaka

Podaci se također pohranjuju u dnevničkim datotekama našeg sustava.

Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka i dnevničkih datoteka je članak 6., stavak 1., točka f) GDPR-a, naš opravdani interes za implementaciju internetske stranice i uspješnu komunikaciju unutar tvrtke.

Svrha obrade podataka

Privremena pohrana IP adrese od strane sustava neophodna je kako bi se omogućilo učitanje stranice na računalu korisnika. Za to je potrebna pohrana IP adrese korisnika u trajanju sesije.
Pohrana u dnevničkim datotekama obavlja se radi osiguranja rada internetske stranice. Osim toga, podatke upotrebljavamo za optimizaciju internetske stranice i radi osiguranja sigurnosti naših informacijskih sustava. Vrednovanje podataka u marketinške svrhe u tom se kontekstu ne odvija.
U te svrhe također postoji opravdani interes za obradu podataka prema članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a.

Trajanje pohrane

Podaci se nakon završetka sesije brišu ili anonimiziraju ili pohranjuju u dnevničke datoteke. Dnevničke se datoteke tjedno rotiraju i komprimiraju, pri čemu se 52 dnevničke datoteke za odgovarajuće domaćine (vHost) pohranjuju te brišu nakon 52 tjedna. Osim toga, ne vrši se pohrana podataka u obliku koji bi omogućio identifikaciju dotičnih osoba.

Primatelji

Vaši će podaci biti proslijeđeni sljedećim primateljima:

 • Društva iz koncerna Immo Gruppe
 • Nadležna tijela (na primjer: Inspektorat rada, općinska, županijska i državna tijela, Porezna uprava, policija/državno odvjetništvo, registar trgovačkih društava/zemljišne knjige, austrijski verifikator izdavanja računa (OePR) itd.)
 • Pravni zastupnici i bilježnici
 • Sudovi
 • Pružatelji internetskih stranica
 • Pružatelji IT usluga
 • Internetska agencija
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v. točku VI. ispod)

Upotreba kolačića

Definicija kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju u Vašem pregledniku. Vaš ih preglednik preuzima pri prvom posjetu našoj stranici. Kod ponovnog učitavanja te internetske stranice s istim krajnjim uređajem, odnosno preglednikom, kolačić i unutar njega pohranjene informacije šalju se natrag dotičnoj internetskoj stranici koja ih je stvorila (First Party Cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third Party Cookie). Na taj se način prepoznaje da je internetska stranica učitana dotičnim preglednikom i prema tom stanju mijenja prikaz sadržaja. Kolačići se „sjećaju“ npr. Vaših sklonosti, poručuju kako upotrebljavate internetsku stranicu i djelomično individualno prilagođavaju prikaz ponuđenog.

Kolačići potrebni za rad

U svrhu provedbe prijenosa obavijesti i stavljanja na raspolaganje usluga koje želite upotrebljavamo ispod navedene kolačiće. Aktivnosti obrade podataka koje se provode upotrebom kolačića temelje se na našim opravdanim interesima pružanja potpuno funkcionalne internetske stranice i usluga koje želite (članak 6., stavak 1., točka f) GDPR-a, članak 96., stavak 3., Zakona o telekomunikacijama (TKG).
 

KolačićVrste podatakaSvrheTrajanje pohranePrimatelji
PHPSESSIDKorisnički IDPHP sesijski kolačić identificira korisnike koji su prijavljeni u pozadinskom sustavuSesija – do završetka sesije preglednikaWeb poslužitelj
be_typo_userKorisnički IDIdentificira korisnike koji su prijavljeni u pozadinskom sustavuSesijaWeb poslužitelj
traka s kolačićimaPohranjuje pristanak korisnika u traci s kolačićima1 mjesecWeb poslužitelj
EquityStory-Equitystory kolačić upotrebljava se kod prikaza grafikona integriranih u internetskoj straniciSesijaequitystory.com
CAKEPHPWhatchado kolačić se upotrebljava za prikaz umetnutih video zapisa na našoj internetskoj stranici bez poteškoća. On pohranjuje informacije poput jezika te ostalih postavki kod Whatchado video zapisaSesijawhatchado.com

Više informacija o kolačićima

Google Analytics 

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, mrežnu uslugu za analizu tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „Cookies”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vaše  upotrebe internetske stranice. Pomoću kolačića stvorene informacije o Vašoj upotrebi ove internetske stranice (uključujući skraćenu IP adresu) u pravilu se prenose na jedan Google-ov poslužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju. 

Ta internetska stranica upotrebljava Google Analytics isključivo s nastavkom „_anonymizeIp()”, koja skraćivanjem osigurava anonimnost IP adrese te isključuje izravnu povezivost s osobama. Pomoću nastavka Google prethodno skraćuje Vašu IP adresu unutar država članica EU-a ili u drugim državama strankama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi na jedan Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje se skraćuje.

KolačićVrste podatakaSvrheTrajanje pohranePrimatelji
_gaKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics2 godineWeb poslužitelj
_gidKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics24 sataWeb poslužitelj
_gatKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics1 minutaWeb poslužitelj

Vaše postavke kolačića za ovu internetsku stranicu

Ako kolačiće želite potpuno blokirati ili ograničiti, možete te promjene izvršiti u postavkama svog internetskog preglednika. Već spremljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo koje vrijeme. Ako se isključe kolačići na našoj internetskoj stranici, moguće je da se više neće u potpunosti moći upotrebljavati sve funkcije internetske stranice.

Postupak za upravljanje i brisanje kolačića možete pronaći u pomoćnoj funkciji integriranoj u pregledniku. Dodatne informacije o ovom postupku možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Za isključenje možete kliknuti na gumb „Više informacija“ na ploči s informacijama o kolačićima na kraju stranice, što Vas vodi do sljedećih koraka za isključenje usluge Google Analytics:

Više informacija

Informacije o isključenju usluge Google Analytics možete pronaći i u impresumu internetske stranice.

Izvršitelji obrade

Djelomično ih upotrebljavamo kod obrade osobnih podataka vanjskih pružatelja usluga (tzv. izvršitelji obrade). Njih smo pažljivo odabrali, zadužili te su se obvezali prema našim uputama i redovito ih provjeravamo.
U naše ime rade sljedeći izvršitelji obrade:

 • Pružatelji internetskih stranica
 • Pružatelji IT usluga
 • Agencija za oglašavanje
 • Društva iz koncerna Immo Gruppe
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prijenos izvan EGP-a


U sljedećim slučajevima prenosimo podatke primateljima čije je sjedište izvan Europskog gospodarskog područja (EGP):

 • Podatke u naše ime obrađuje Google LLC („Google“) sa sjedištem na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tvrtki Google prenosimo Vašu IP adresu (po mogućnosti u anonimnom obliku), informacije o pristupanju internetskim stranicama (URL) te demografsku i starosnu procjenu. Google je certificiran za Američko-europsku konvenciju za zaštitu podataka „Privacy Shield“, koja osigurava pridržavanje razine zaštite podataka koja važi na području EU-a.
 • Dijelove Vaših podataka (ime, titulu, naziv funkcije, tip oslovljavanja, fotografije) također prenosimo društvima koncerna CA Immo Gruppe u Srbiji. Radi osiguranja odgovarajuće razine zaštite podataka, s tim su društvima koncerna sklopljene takozvane „standardne ugovorne odredbe“. Ako trebate detaljnije informacije o tome, molimo da se obratite na: dsb@caimmo.com.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, molimo da se obratite u pisanom obliku (pismom podružnici CA Immo prema Vašem izboru [ovdje] ili putem e-pošte) CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com)​​​​​​​

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsb@caimmo.com