Zum Inhalt springen

Informacije o zaštiti podataka: internetske stranice tvrtke, objekta i projekta


Stavljanje internet stranice na raspolaganje i izrada log datoteke

Opis i obim obrade podataka

Prilikom svakog pozivanja internet stranice naš sistem automatski evidentira podatke i informacije računarskog sistema računara koji poziva.

Tom prilikom se prikupljaju sledeći podaci:

 • IP adresa
 • http metod
 • http verzija
 • status pristupa/šifra statusa servera koji odgovara na poziv
 • verzija pretraživača
 • upućivač (sa čije stranice korisnik dolazi)
 • korisničko ime posetioca (ukoliko je prijavljen preko sistemske prijave (login), kada je korisnik prijavljen unutar neke mrežne aplikacije i kada ona ima sopstveno upravljanje korisnicima, korisničko ime se ne prijavljuje)
 • datum i vreme zahteva i broj poslatih bajtova
 • odgovor servera
 • šifra greške

Ovi podaci se takođe čuvaju u log datoteci našeg sistema.

Pravni osnov za obradu podataka

Pravni osnov za privremeno čuvanje podataka i log datoteke je čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes je u stavljaju na raspolaganje internet stranice i u uspešnoj komunikaciji preduzeća.

Svrha obrade podataka

Privremeno čuvanje IP adrese od strane sistema je potrebno radi omogućavanja isporuke internet stranice na računar korisnika. U tu svrhu IP adresa korisnika mora da ostane sačuvana dok traje sesija.

Log datoteka mora da se čuva da bi se obezbedila funkcionalnost internet stranice. Uz to, podaci služe za optimizaciju internet stranice i za obezbeđivanje sigurnosti naših informaciono-tehničkih sistema. Analiza podataka u svrhe marketinga se ne odvija u ovom kontekstu.

U ovim svrhama je i naš legitimni interes u obradi podataka prema čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Trajanje čuvanja

Podaci se ili brišu po završetku aktivne sesije ili anonimizuju ili se čuvaju u log datoteci. Log datoteke se svakodnevno rotiraju i komprimiraju, unosi stariji od 60 dana se brišu. Čuvanje podataka koje prevazilazi navedeno, u obliku koji omogućava identifikaciju pogođene osobe, se ne odvija.

 

Primaoci

Vaši podaci se prosleđuju sledećim primaocima:

 • društva koncerna CA Immo grupe
 • državni organi (kao npr: inspekcija rada, uprava opštine, okruga i republike, ministarstvo finansija, policija/javno tužilaštvo, registar preduzeća, katastar, Austrijska revizorska agencija, itd.)
 • pravni zastupnici i notari
 • sudovi
 • internet provajderi
 • pružaoci IT usluga
 • reklamne agencije
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (pogledati tačku VI.)
 • Jobbase.io

Definicija kolačića

Definicija kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem pretraživaču. Vaš pretraživač ih preuzima prilikom prve posete našoj internet stranici. Tokom ponovnoog pozivanja te internet stranice putem istog krajnjeg uređaja ili pretraživača, kolačić i u njemu sačuvane informacije se ili šalju nazad internet stranici koja ih je kreirala (First Party Cookie) ili na drugu internet stranicu kojoj kolačić pripada (Third Party Cookie). Na taj način se prepoznaje da je internet stranica pozvana putem određenog pretraživača i sa ovim statusom menja prikaz sadržaja. Kolačići se „sećaju” npr. vaših preferencija, saopštavaju kako koristite stranicu i delimično individualno prilagođavaju prikazane ponude.

Kolačići potrebni za funkcionalnost

U svrhu sprovođenja prenosa poruka i stavljanja na raspolaganje usluga koje želite, koristimo dole navedene kolačiće. Aktivnosti obrade podataka koje vršimo pomoću kolačića zasnivaju se na našim legitimnim interesima u pružanju potpuno funkcionalne internet stranice i usluga koje ste tražili (čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, čl. 96. stav 3. Zakona o telekomunikacijama).

 

KolačićVrste podatakaSvrheTrajanje pohranePrimatelji
PHPSESSIDKorisnički IDPHP sesijski kolačić identificira korisnike koji su prijavljeni u pozadinskom sustavuSesija – do završetka sesije preglednikaWeb poslužitelj
be_typo_userKorisnički IDIdentificira korisnike koji su prijavljeni u pozadinskom sustavuSesijaWeb poslužitelj
traka s kolačićimaPohranjuje pristanak korisnika u traci s kolačićima1 mjesecWeb poslužitelj
EquityStory-Equitystory kolačić upotrebljava se kod prikaza grafikona integriranih u internetskoj straniciSesijaequitystory.com
CAKEPHPWhatchado kolačić se upotrebljava za prikaz umetnutih video zapisa na našoj internetskoj stranici bez poteškoća. On pohranjuje informacije poput jezika te ostalih postavki kod Whatchado video zapisaSesijawhatchado.com

Druge informacije o kolačićima

 • Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google Analytics, uslugu analize interneta koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”). Google Analytics primenjuje tzv. „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju analizu korišćenja internet stranice. Informacije koje kolačić napravi o vašem korišćenju ove internet stranice (uključujući i skraćenu IP adresu) po pravilu se prenose na server kompanije Google u SAD gde se čuvaju.

Ova internet stranica koristi Google Analytics isključivo sa dodatkom „_anonymizeIp()” koji obezbeđuje anonimizaciju IP adrese skraćivanjem iste i isključuje direktnu mogućnost identifikacije korisnika. Ovim dodatkom Google skraćuje vašu IP adresu u okviru zemalja članica Evropske unije ili u drugim zemljama sa ugovorom iz sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa prenosi na server kompanije Google u SAD-u i tamo skraćuje.

 

Ovde imate mogućnost da prilagodite vaša podešavanja za primenu kolačića. Ukoliko ste se saglasili sa primenom svih, a ne samo sa primenom neophodnih kolačića, tu saglasnost možete uvek da povučete. Postojeći kolačići se u tom slučaju brišu.

KolačićVrste podatakaSvrheTrajanje pohranePrimatelji
_gaKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics2 godineWeb poslužitelj
_gidKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics24 sataWeb poslužitelj
_gatKorisnički IDZa anonimnu analizu ponašanja korisnika pomoću usluge Google Analytics1 minutaWeb poslužitelj

Vaše postavke kolačića za ovu internetsku stranicu

Vaša podešavanja kolačića na ovoj internet stranici

Kada želite da u potpunosti blokirate ili ograničite kolačiće, promene možete da preduzmete u podešavanjima vašeg internet pretraživača. Već sačuvani kolačići uvek mogu da se izbrišu. Kada se deaktiviraju kolačići za našu internet stranicu, moguće je da više neće funkcionisati sve funkcije internet stranice u punom obimu.

Postupak za upravljanje i brisanje kolačića pronaći ćete u funkcijama za pomoć korišćenog pretraživača. Dalje informacije o ovom postupku možete pogledati na sledećim stranicama:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

OVDJE povezati plugin banera s kolačićima.

 

Informacije o deaktivaciji za Google Analytics mogu se pronaći i u impresumu internet stranice.

Izvršitelji obrade

Djelomično ih upotrebljavamo kod obrade osobnih podataka vanjskih pružatelja usluga (tzv. izvršitelji obrade). Njih smo pažljivo odabrali, zadužili te su se obvezali prema našim uputama i redovito ih provjeravamo.
U naše ime rade sljedeći izvršitelji obrade:

 • Pružatelji internetskih stranica
 • Pružatelji IT usluga
 • Agencija za oglašavanje
 • Društva iz koncerna Immo Gruppe
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prijenos izvan EGP-a


U sljedećim slučajevima prenosimo podatke primateljima čije je sjedište izvan Europskog gospodarskog područja (EGP):

 • Podatke u naše ime obrađuje Google LLC („Google“) sa sjedištem na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tvrtki Google prenosimo Vašu IP adresu (po mogućnosti u anonimnom obliku), informacije o pristupanju internetskim stranicama (URL) te demografsku i starosnu procjenu. Google je certificiran za Američko-europsku konvenciju za zaštitu podataka „Privacy Shield“, koja osigurava pridržavanje razine zaštite podataka koja važi na području EU-a.
 • Dijelove Vaših podataka (ime, titulu, naziv funkcije, tip oslovljavanja, fotografije) također prenosimo društvima koncerna CA Immo Gruppe u Srbiji. Radi osiguranja odgovarajuće razine zaštite podataka, s tim su društvima koncerna sklopljene takozvane „standardne ugovorne odredbe“. Ako trebate detaljnije informacije o tome, molimo da se obratite na: dsb@caimmo.com.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, molimo da se obratite u pisanom obliku (pismom podružnici CA Immo prema Vašem izboru [ovdje] ili putem e-pošte) CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com)​​​​​​​

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsb@caimmo.com