Zum Inhalt springen

Informacije o zaštiti podataka: Skladište podataka


U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo pohranjuje, obrađuje i prenosi podatke unajmitelja i dobavljača, kao i podatke CA Immo unutarnjih službenika u okviru skladišta podataka za jedinstveno izvješćivanje širom grupacije.

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Obrada se provodi na temelju opravdanog interesa CA Immo-a prema članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Opravdani interes CA Immo-a postoji radi izrade vrednovanja portfelja koncerna. Podatke unajmitelja CA Immo prosljeđuje samo pod pseudonimom.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

Podaci se unutar koncerna razmjenjuju samo utoliko kako bi društva za upravljanje mogla obavljati operativno pribavljanje poslova. U interne primatelje ubraja se nadzorni odbor, uprava koncerna, stručni odjeli za financiranje kapitalnog tržišta, vrednovanje, upravljanje imovinom i ulaganjima te odjel za kontroling. Osim toga, podaci se prosljeđuju putem centraliziranog IT sustava te tijekom revizije. Podaci se prosljeđuju vanjskom pružatelju IT usluga, revizoru, partneru u zajedničkom pothvatu i udruženju vlasnika stanova (WEG). CA Immo je s vanjskim pružateljem IT usluga sklopio ugovor za obradu podataka radi osiguranja sigurnosti Vaših podataka. Podatke unajmitelja CA Immo prosljeđuje samo pod pseudonimom.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

CA Immo pohranjuje podatke u skladištu podataka 10 godina.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, molimo da se obratite u pisanom obliku (pismom podružnici CA Immo prema Vašem izboru [ovdje] ili putem e-pošte) CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com)​​​​​​​

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsb@caimmo.com