Zum Inhalt springen

Informacije o zaštiti podataka: Kamere na gradilištima


U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo pohranjuje i obrađuje video materijal snimljen kamerama na CA Immo gradilištima, s jedne strane radi obavještavanja zainteresirane javnosti, posebice unajmitelja/potencijalnih unajmitelja, o napretku izgradnje, a s druge strane radi pojedinačnih slika, kako bi po završetku projekta bilo moguće izraditi ubrzanu snimku (npr. u marketinške svrhe). Snimke kamera s gradilišta zrnate su/niske razlučivosti i snimane iz velike daljine, tako da ni osobe ni vozila nisu uvećana te ih nije moguće lako identificirati.

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Obrada se provodi u skladu s opravdanim interesom CA Immo prema članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Opravdani interes CA Immo-a je informirati zainteresiranu javnost i izraditi ubrzanu snimku u npr. marketinške svrhe.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

Podaci se unutar koncerna razmjenjuju samo utoliko kako bi društva za upravljanje moglo obavljati operativno pribavljanje poslova, temeljem centraliziranog IT sustava te tijekom revizije. Podaci se prosljeđuju vanjskim pružateljima IT usluga (rukovatelji kamere na gradilištu) kao i, ako je primjenjivo, nadležnim tijelima, pravnim zastupnicima i bilježnicima te sudovima. Posjetitelji određene stranice gradilišta mogu vidjeti samo satne fotografije stanja tj. ubrzanu snimku izrađenu od fotografija.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

CA Immo pohranjuje video materijal kamera s gradilišta do 12 mjeseci nakon završetka gradnje.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, molimo da se obratite u pisanom obliku (pismom podružnici CA Immo prema Vašem izboru [ovdje] ili putem e-pošte) CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com)​​​​​​​.

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsb@caimmo.com