Zum Inhalt springen

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI|HR


Obrada podataka radi obostranog izvršenja ugovora

U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke radi obostranog izvršenja ugovora, tj. radi izvršavanja kupnje i prodaje nekretnina, najma nekretnina, održavanja zgrada, vrednovanja nekretnina, obrazloženja, ispunjenja i prekida ostalih naloga koje ste dodijelili CA Immo-u za prihvaćanje usluga koje pružate, ali i za izdavanje računa, za poslovno knjigovodstvo i arhiviranje te za poslovni odnos svojstvene CA Immo popratne postupke, kao što su provjera kreditne sposobnosti, unaprjeđenje usluga ili popratne mjere podrške.

Podrijetlo podataka

Osim izravno od Vas prikupljenih podataka, CA Immo obrađuje i osobne podatke iz drugih izvora:

CA Immo obrađuje osobne podatke koje dobiva od javno dostupnih izvora (npr. registar trgovačkih društava, zemljišne knjige, internet) ili informacija o kreditnoj sposobnosti, posrednika i uprave svoje nekretnine. U sklopu izvedbe projekta (najam s ili bez opremanja, izvedba nekretnine iz projekta, kupnja ili prodaja nekretnina itd.) CA Immo obrađuje i podatke koje u okviru tih projekata dobiva i od drugih klijenata i dobavljača (npr. od pružatelja usluga, poput posrednika, radnika, odvjetnika itd., koji djeluju po nalogu klijenta ili od potpružatelja dobavljača CA Immo).

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna zbog gore navedenih svrha radi izvršenja ugovora, izvršenje ugovora (članak 6., stavak 1., točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) pruža pravnu osnovu za obradu. Ako se obrađuje količina podataka koja prelazi količinu koja je nužna za ispunjenje ugovora, a ne postoji posebna suglasnost (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a), mogu, gdje je primjenjivo, postojeće pravne obveze (članak 6., stavak 1., točka c) GDPR-a) ili opravdan interes CA Immo (članak 6., stavak 1., točka f) GDPR-a) služiti kao pravna osnova za obradu Vaših podataka pri toj obradi. Takav opravdani interes postoji posebno kod izrade statistike prihoda, izravnog oglašavanja, učinkovitog uobličenja poslovnih postupaka CA Immo-a i održavanja kontakata s klijentima.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

CA Immo Gruppe organizirana je sukladno matričnoj strukturi, sa središnjim jedinicama u Austriji i Njemačkoj. Unutar CA Immo Gruppe, podatke od klijenata i dobavljača dobivaju oni odjeli, tj. suradnici kojima su oni potrebni radi izvršenja ugovornih i zakonskih obveza i zaštite opravdanih interesa (obveza nadzora, strukture izvješća, održavanje mreže).

Nadalje, CA Immo je sa svojim društvima-kćerima sklopio ugovore o pribavljanju posla, u sklopu kojih osobni podaci klijenata i dobavljača društava koja posjeduju nekretnine mogu biti proslijeđeni određenim društvima za upravljanje.

Osim toga, CA Immo za svoja društva-kćeri vodi bazu podataka s podacima za kontakt, iz koje osobni podaci za kontakt klijenata i dobavljača društava kćeri mogu biti proslijeđeni društvima za upravljanje.
Naposljetku može biti nužno i da CA Immo u sklopu svog poslovnog odnosa s Vama Vaše podatke mora proslijediti ugovornim partnerima ili pružateljima usluga.

Popis kategorija primatelja i podatke o mogućim prijenosima podataka u treće zemlje možete pronaći na [ovdje]. Mogu biti unutar ili izvan Europe, ali CA Immo pri prosljeđivanju Vaših podatak stalno vodi brigu o pridržavanju europskih standarda zaštite podataka.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

U pravilu CA Immo Vaše podatke pohranjuje za vrijeme trajanja ugovora. Nadalje, CA Immo podliježe mnogobrojnim obvezama pohrane te CA Immo podatke o Vašoj osobi i ugovornom odnosu pohranjuje i nakon isteka ugovora, što je slučaj temeljem pravilima o pravu društava propisanih razdoblja rokova pohrane i CA Immo pohranjuje Vaše podatke dokle god važe prava iz poslovnog odnosa s Vama.

Kontrola pristupa prostorijama, objektima i gradilištima CA Immo

U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo obrađuje osobne podatke (npr. ime, datum, posjećenu osobu/tvrtku) u okviru kontrole pristupa prostorijama CA Immo u svrhu osiguranja građevine i zaštite suradnika i poslovnih tajni. Nadalje, CA Immo obrađuje osobne podatke (npr. ime, broj iskaznice, tvrtku, datum i vrijeme, fotografiju radi provjere identiteta, video zapise) u okviru kontrole pristupa gradilištima u okviru provedbe projekata vezanih za nekretnine CA Immo radi osiguranja građevine, nadzora gradilišta i zadovoljenja Zakona o stranim radnicima.

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Ako ne postoji posebna suglasnost (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a), mogu, gdje je primjenjivo, postojeće pravne obveze (članak 6., stavak 1., točka c) GDPR-a) ili opravdan interes CA Immo (članak 6., stavak 1., točka f) GDPR-a) služiti kao pravna osnova za obradu Vaših podataka pri toj obradi. Takav opravdani interes postoji posebno kod osiguranja građevine, nadzora, kontrole pristupa kod objekata i gradilišta CA Immo-a.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

Podaci se unutar koncerna razmjenjuju samo utoliko kako bi društva za upravljanje i tehnički odjeli mogli obavljati operativno pribavljanje poslova, putem centraliziranog IT sustava te tijekom revizije. Podaci se u tim slučajevima prosljeđuju vanjskim pružateljima usluga, kao npr. upravama objekta/građevine, poslužitelju IT usluga/pružatelju sigurnosnog video nadzora, osiguravajućim društvima, gradilišnim logističarima/glavnom izvođaču (prema strukturiranju postupka gradnje), nadležnim tijelima, pravnim zastupnicima i bilježnicima te sudovima.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

Ako CA Immo ne podliježe nekim drukčijim zakonskim obvezama pohrane, CA Immo svoje podatke pohranjuje kod nadzora gradilišta do 12 mjeseci nakon završetka gradnje, tj. kod kontrole pristupa 12 mjeseci. Video materijal pohranjuje se najviše 72 sata. Taj se rok može produljiti kod ostvarivanja zakonskih prava.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrsi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, molimo da se obratite u pisanom obliku (pismom podružnici CA Immo prema Vašem izboru [ovdje] ili putem e-pošte) CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com)

Iako CA Immo uvijek nastoji zaštititi Vaše podatke i njihov integritet, neslaganja se ne mogu isključiti. Ako ste mišljenja da CA Immo Vaše podatke ne upotrebljava na dopušten način, možete se obratiti CA Immo timu za koordinaciju zaštite podataka (dsb@caimmo.com). Osim toga, imate pravo na podnošenje žalbe tijelima za zaštitu podataka.